Van Gend en Loos ügy - Az uniós jog közvetlen hatályának elve - Az Európai Bírósága az ítélet 50. évfordulóját ünnepli

2013.02.22. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Bíróság a Van Gend en Loos ügyben hozott ítélet 50. évfordulóját ünnepli. Az uniós jog közvetlen hatályának elvét megfogalmazó ítélet kihirdetésének emlékére 2013. május 13-án konferenciára kerül sor a Bíróságon.

1963. február 5-én hozott ítéletet a Bíróság a Van Gend en Loos ügyben, választ adva a holland bíróság (Tariefcommissie) által előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett kérdésre. Az alapeljárást a Van Gend & Loos fuvarozó vállalkozás indította, amelynek a Németországból Hollandiába irányuló áruimportja után vámot kellett fizetnie. E vám véleménye szerint ellentétes volt az EGK-Szerződés azon szabályával, amely megtiltja a tagállamoknak, hogy az egymással folytatott kereskedelemben alkalmazott vámokat növeljék.

Ítéletében a Bíróság megfogalmazta az európai uniós jog egyik alapelvét: a közvetlen hatályt.

2013. május 13-án a Bíróságon emléknapra kerül sor, amelyet az Antonio Tizzano tanácselnök által vezetett, valamint Juliane Kokott főtanácsnok és Alexandra Prechal bíró részvételével működő bizottság szervez az ítélet tartalmáról és hatásairól, továbbá ezen ítélkezési gyakorlat perspektíváiról. A francia és angol munkanyelven zajló konferencia valamennyi jogászi szakma és a tudományos világ képviselőinek szól.

Azok, akik részt kívánnak venni a rendezvényen, szándékukat a www.curia.europa.eu honlapon elérhető nyomtatvány kitöltésével 2013. március 8-ig jelezhetik a Bíróságnál; a honlapon részletesebb tájékoztató is található.

A részletes program →

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA