Méltányosabb halottakkal kapcsolatos eljárások - Új kormányrendelet egyszerűsíti a szabályozást

2013.10. 8. Jogi Fórum / MTI

Méltányosabb, egyszerűbb szabályozást vezet be a halottvizsgálati és a halottakkal kapcsolatos eljárásokban egy új kormányrendelet - közölte Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) hétfőn.

A kormány a halottvizsgálat folyamatának törvényi szintű megújítása után megalkotta az ehhez kapcsolódó rendeletét, amely újraszabályozza a halálesetek kivizsgálásának rendjét, pontosítja a halottvizsgálati folyamat szereplőinek jogait és kötelezettségeit. Emellett a gyászolók érzéseit tiszteletben tartva garantálja a halál okának szakszerű feltárását, valamint biztosítja, hogy ha hatósági vagy igazságügyi boncolást tartanak, a halottak szállítása ésszerű, a szolgáltatással arányos összegért történjen - olvasható a közleményben.

A jogszabály figyelembe veszi a bűnüldözés érdekeit a hatósági eljárásban is, így hozzájárul olyan bűncselekmények felderítéséhez, amelyeket balesetnek vagy egyéb rendkívüli halálesetnek próbálnak beállítani. Pontosítja az eljárás rendjét, hivatalbóli megindíthatóságát, a hatóság vizsgálati kötelezettségét, valamint egyértelművé teszi az ügyfél fogalmát és az eljárás célját.

Rendezi az eljárás befejezésének eseteit, garantálja a nyomozati érdekeket a hatósági eljárás alatt is, valamint meghatározza a hatósági eljárás és a büntetőeljárás egymáshoz való viszonyát, a két eljárás közötti átmenet lehetőségeit - írták.

A rendelet szerint a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárásban az eljáró hatóság előzetes vizsgálat keretében próbálja tisztázni a rendkívüli halál fennállásának körülményeit, ezzel rövidítve az eljárás időhosszát. Ehhez a halottszemléhez szaktanácsadóként megfelelő licenszvizsgával vagy szakvizsgával rendelkező orvos segítségét veheti igénybe, így még a boncolás előtt egyértelműen kiderülhet, hogy fennállhatnak-e a rendkívüli halál törvényi esetei, szükséges-e a halálesetet hatósági eljárásban vizsgálni.

Mint írták, a szaktanácsadó közreműködése várhatóan egyszerre csökkenti a kiderítetlen okú halálesetek és a feleslegesen elrendelt hatósági boncolások számát.

A rendelet meghatározza a nem természetes halállal kapcsolatos halottszállítás legmagasabb árát is, amely így ugyanannyi lesz, mint a kórbonctani vizsgálatok esetében.

Mivel a boncolás helyszínétől a hozzátartozó viseli a halottszállítás terheit, a rendelet kimondja, hogy az elhalálozás helyétől a hatósági vagy igazságügyi boncolás helyszínéig tartó útszakasszal megegyező távolságig a hozzátartozónak is ugyanezen hatósági árat kell legfeljebb megfizetnie.

Rögzíti a jogszabály azt is, hogy az ügyfél a holttestet hatósági boncolást megelőzően a hatóság engedélyével tekintheti meg. A boncolást követően a holttest megtekintését - lehetőség szerint soron kívül - a hatóság köteles biztosítani. A hatóság engedélyével a holttestet az ügyfélen kívüli más személy is megtekintheti.

A rendelet szabályozza a korai és középidős magzatok eltemettetését. A magzat közeli hozzátartozója nyilatkozhat arról, hogy a magzat eltemettetését kéri. Ilyen nyilatkozat esetében a közeli hozzátartozó lesz köteles a magzat eltemettetésére.

A halottvizsgálati bizonyítvány továbbítása az egyes állami szervek között 2015. január 1-jétől - a megfelelő technikai feltételrendszer létrejövetele esetén - elektronikus rendszerben történhet. Mindez a gyászolók adminisztratív és anyagi terheit is csökkenti - írták a közleményben.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYRENDELET