Növekvő ügyszám, bővülő apparátus az Európai Unió Bíróságán

2013.10.24. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Új bírák léptek hivatalba az Európai Unió Bíróságán október 23-án. A Bíróság főtanácsnokainak száma kilencre emelkedik.

A Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt nyilatkozat [1] értelmében „amennyiben az EUMSZ 252. cikkének első albekezdésével összhangban a Bíróság kéri, hogy a főtanácsnokok számát hárommal növeljék (nyolcról tizenegyre), a Tanács egyhangúlag eljárva ehhez egyetértését adja. A Konferencia megállapodik arról, hogy ebben az esetben Lengyelország – az Egyesült Királysághoz, Franciaországhoz, Németországhoz, Olaszországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan – állandó főtanácsnokkal rendelkezik majd, és nem vesz részt többé a rotációs rendszerben, a meglévő rotációs rendszerben pedig három helyett öt főtanácsnok vesz majd részt.”

2013. január 16-án a Bíróság kérte, hogy a főtanácsnokok számát hárommal növeljék. A Bíróság többek között hangsúlyozta, hogy az új tagállamok Európai Unióhoz való egymást követő csatlakozása következtében, továbbá mind az Unió intézményi szerkezetének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséhez kapcsolódó átalakítása, mind az e szerződés által az Unióra ruházott új hatáskörök miatt az ügyek száma az elmúlt években folyamatosan emelkedik.

A Tanács 2013. június 25-i határozatával úgy döntött, hogy a főtanácsnokok számát 2013. július 1-jei hatállyal kilencre, 2015. október 7-i hatállyal pedig tizenegyre emeli.

A tagállamok kormányainak képviselői 2013. október 16-i határozatukkal a 2013. október 16-tól 2018. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki Maciej Szpunar-t.

Emellett Uno Lõhmus lemondását követően a tagállamok kormányainak képviselői 2013. június 26-i határozatukkal Küllike Jürimäe-t, a Törvényszék bíráját a 2013. október 6-tól 2015. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság bírájává nevezték ki. A 2013. október 16-i határozattal a 2013. október 6-tól 2015. augusztus 31-ig tartó időszakra a Törvényszék bírájává nevezték ki Lauri Madise-t.

A Törvényszék tagjainak részleges megújítása keretében a tagállamok kormányainak képviselői 2013. október 16i határozatukkal a 2013. szeptember 1jétől 2019. augusztus 31ig terjedő időtartamra megújították Irena Pelikánová mandátumát.

A tegnapi napon Luxembourgban tartott ünnepélyes ülésen az Európai Unió Bíróságának és Törvényszékének új tagjai hivatalba lépésük alkalmával esküt tettek.

Maciej Szpunar életrajza

született 1971-ben; a Sziléziai Egyetemen és a brugge-i College of Europe-ban szerez jogi diplomát; jogi doktorátust szerez (2000); a jogtudományok habilitált doktora (2009); egyetemi tanár a jogtudományok területén (2013); Visiting Scholar a cambridge-i Jesus College-ban (1998), a Ličge-i Egyetemen (1999) és a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (2003); ügyvéd (2001–2008), az igazságügyminiszter melletti magánjogi kodifikációs bizottság nemzetközi magánjogi csoportjának tagja (2001–2008); a Trieri Európai Jogi Akadémia Tudományos Tanácsának tagja (2008 óta); a hatályos közösségi magánjogi kutatócsoport („Acquis Group”) tagja (2006 óta); az európai integrációs bizottság hivatalának helyettes államtitkára (2008–2009), majd a Külügyminisztérium helyettes államtitkára (2010–2013); az Igazságügyi Intézet tudományos tanácsának alelnöke; jelentős számú ügyben a lengyel kormány meghatalmazottja az Európai Unió igazságszolgáltatási fórumai előtt; a lengyel küldöttség vezetője a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződésről folytatott tárgyalásokon; több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; számos európai jogi és nemzetközi magánjogi kiadvány szerzője; 2013 október 23-tól a Bíróság főtanácsnoka.

Küllike Jürimäe életrajza

Született 1962-ben; a Tartui Egyetemen szerez jogi diplomát (1981–1986); az államügyész mellett dolgozik Tallinnban (1986–1991); észt diplomataképző diploma (1991–1992); jogtanácsos (1991–1993) és főtanácsos a Kereskedelmi és Iparkamarában (1992–1993); a Tallinni Fellebbviteli Bíróság bírája (1993–2004); European Master emberi jogok és demokratizálás témakörében a Padovai és Nottinghami Egyetemeken (2002–2003); 2004. május 12-től 2013. október 23-ig a Törvényszék bírája; 2013. október 23-tól a Bíróság bírája.

Lauri Madise életrajza

Született 1974-ben; jogi diploma (Tartui Egyetem és Poitiers-i Egyetem); tanácsos az Igazságügyi Minisztériumban (1995–1999); az észt parlament alkotmányügyi bizottsága titkárságának vezetője (1999–2000); bíró a tallinni fellebbviteli bíróságon (2002 óta); az igazságszolgáltatási szakvizsgabizottság tagja (2005 óta); részvétel alkotmányjogi és közigazgatási jogi törvények előkészítésében; 2013. október 23-tól a Törvényszék bírája.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA