Koncepcionális javaslatok az új büntetőeljárási kódexhez - Egységesebb és követhetőbb szabályozás - Az OBH előterjesztéséről

2013.10.29. Jogi Fórum / OBH

Az Országos Bírósági Hivatal az új büntetőeljárási törvény koncepciójáról szóló, véleményezésre megküldött Kormány-előterjesztést megismertette a bíróságokkal, és a beérkezett észrevételek alapján elkészítette a koncepcionális kérdésekre fókuszáló előterjesztést.

A büntetőeljárásról szóló 1998. év XIX. törvény (Be.) alapvetően alkalmas a jogállami igazságszolgáltatás céljainak megvalósítására, azonban a megalkotása óta eltelt 15 évben olyan mértékű módosításokat hajtott végre rajta a jogalkotó, amely a törvény egységét megbontotta, szövegezését sok esetben követhetetlenné tette. Így a napi jogalkalmazói munka során a törvény alkalmazhatósága romlott, több olyan jogintézményt, illetve előírást tartalmaz, amelyek kapcsán felmerült jogértelmezési problémákat a gyakorlat már nem tudja megoldani.

A szükséges módosítások terjedelme és mélysége meghaladja a novelláris módosítás szintjét, ezért az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok egyöntetű véleménye alapján egyetért a jogalkotói célkitűzéssel, a kodifikációt az OBH elnöke maga is kezdeményezte.

A tervezetben szereplő jogalkotási irányokat az előterjesztésbe foglalt javaslatokkal támogatta az OBH. Az előterjesztés itt ismerhető meg.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
JOGALKOTÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL