Korszerű, az uniós jogfejlődést követő versenyszabályok - Módosult a versenytörvény

2013.11.18. Jogi Fórum / MTI

Az Országgyűlés elfogadta a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (versenytörvény) módosítását, a törvény átdolgozásának célja a legkorszerűbb, az uniós jogfejlődés követését is szolgáló versenyjogi követelmények maradéktalan és zökkenőmentes érvényesítése - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hétfőn.

A vállalkozások összefonódásának ellenőrzésében a módosítás egyebek mellett egyértelműsíti az engedélyezési eljárást, csökkenti az ügyintézési határidőt. E módosítások célja a fúziókontroll hatékonyabbá, ügyfélbarátabbá, egyben átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele és annak biztosítása, hogy az összefonódások engedélyezésére vonatkozó szabályokat be nem tartó vállalkozásokkal szemben is hatékony eszközök álljanak a GVH rendelkezésére - áll a közleményben.

Az elfogadott módosítás szerint - az uniós összefonódás-ellenőrzési rendszerhez hasonlóan - az engedély megadásáig az összefonódás nem hajtható végre, azaz az irányítási jog az irányításszerző részéről nem gyakorolható. A GVH egyedi kérelemre hozzájárulhat az irányítási jogoknak az eljárás befejeződése előtti gyakorolásához.

A kartellekkel, a gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel összefüggő új szabályok az uniós összefonódás-ellenőrzési rendszerhez hasonló szabályozást vezetnek be: egyebek között kiigazítják a kartellek feltárásában, azok bizonyításában önként közreműködő vállalkozásoknál a bírság mellőzésére vagy csökkentésére lehetőséget adó úgynevezett engedékenységi politika szabályait.

A kartellek, valamint a kifejezetten a telekommunikációs eszközökön keresztül megvalósuló agresszív - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi - gyakorlatok felderítése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal törvényi felhatalmazást kap, hogy hozzáférhessen egyes hírközléssel kapcsolatos személyes adathoz. Így a Magyar Nemzeti Bank hozzáférési jogosultságához hasonló szabályozást állapít meg a módosítás.

A törvénymódosításban szintén pontosítást nyernek a védelmet élvező adatok, az iratbetekintés speciális szabályai. Egyszerűbbé válik a jogalkalmazás a gazdasági reklámtevékenységet, valamint az összehasonlító reklám tilalmát illetően, továbbá átláthatóbbá válnak az eljárási szabályok is - áll a GVH közleményében.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
VERSENYJOG
GVH
JOGALKOTÁS