Bővül a legkedvezőbb árú gyógyszerek köre és az ellátások lekérdezhetősége - Újabb egészségügyi törvénycsomagot fogadtak el

2013.12.18. Jogi Fórum / MTI

Az Országgyűlés elfogadta az újabb egészségügyi törvénycsomagot kedden. A módosítás bővíti az úgynevezett preferált referenciaár-sávba tartozó, vagyis legkedvezőbb árú gyógyszerek körét, rögzíti a támogatási szabályokat, bővíti a betegek által igénybe vett ellátások lekérdezési lehetőségét és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) feladatait is.

A biológiai gyógyszerek esetében módosul a társadalombiztosítási támogatásból való kizárás feltétele, így a támogatott gyógyszerek köre szélesebbé válik, ami a betegek és az orvosok számára választékbővülést jelent.

A törvény a kevesebb mint 30 millió forint éves forgalmú, a terápiában nélkülözhetetlen gyógyszereknél bevezeti kedvezményezetti státuszú gyógyszer fogalmát. Ennek megítéléséről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár dönt, a státusz öt évre adható meg, de felülvizsgálat után meghosszabbítható.

A jogszabály rendelkezik arról, hogy e termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultjai mentesülnek az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése alól.

Az előterjesztő emberierőforrás-miniszter szerint a területileg egyenletesebb gyógyszerellátás érdekében szükséges, hogy új gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat elbírálásakor előnyt élvezzen, aki olyan településrészen kíván patikát működtetni, amelytől másfél kilométernél messzebb van a legközelebbi gyógyszertár.

A "salátatörvény" lehetőséget teremt arra, hogy a háziorvoson kívül a beteg más kezelőorvosa is megismerhesse a páciens által a társadalombiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátásokat. Az orvosnak tájékoztatnia kell a beteget arról, hogy megtilthatja a betekintést.

Az OMSZ 2014. január 1-jével átveszi a sürgősségi betegellátást koordináló tevékenységet és a sürgősségi ügyeleti ellátás hatékonyságának növelése érdekében integrálja működő mentésirányítási rendszerébe. A mentőszolgálat nemcsak elkészíti és kiadja az ügyeleti rendet, hanem a sürgősségi ügyeleti ellátást koordinálja, irányítja és felügyeli is.

A jövőben az a magyar állampolgár, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy életvitelszerűen külföldön tartózkodik vagy él, és ott rendelkezik biztosítással, visszamenőleges hatállyal mentesülhet az egészségbiztosítási járulék megfizetése alól. Aki mégis úgy vesz igénybe magyarországi egészségügyi szolgáltatást, hogy nincs érvényes taj-kártyája, és már nem itt fizeti a járulékot, köteles a szolgáltatás árát megfizetni az egészségbiztosítónak.

Fideszes képviselők módosító indítványának elfogadásával a Ház lehetővé tette, hogy - egy későbbi miniszteri rendeletben foglaltak szerint - működési engedélyt kapjanak azok a hagyományos kínai gyógyítók, akik legalább ötéves felsőfokú képzés után kaptak oklevelet. Az engedélyhez nincs szükség az oklevél hazai elismerésére, mivel az indoklás szerint hasonló magyarországi képzés hiányában ez nem is lehetséges.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a hagyományos kínai orvoslást végző kérelmező indokolja, hogy hazájában (vagy ahol legutóbb dolgozott) nem tiltották el a tevékenység végzésétől. Az engedélyt az Egészségügyi Tudományos Tanács adja ki.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
EGÉSZSÉGÜGY
JOGALKOTÁS