Május 22-ig kell benyújtani az egységes agrártámogatási kérelmeket - A miniszteri rendelet rögzíti a kifizetés határidejét is

2015.05.20. Jogi Fórum / MTI

A több mezőgazdasági támogatásra vonatkozó egységes kérelmet május 22-ig kell benyújtani. Azokat ugyan legkésőbb június 16-ig befogadják, de ekkor már a támogatási összeget a huszonkettedikétől eltelt munkanaponként egy-egy százalékkal csökkenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).

A földművelésügyi miniszter rendelete - amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes agrár támogatások idei igénybevételét szabályozza - kitér a kérelem módosítására és a kifizetés határidejére is. Így a május 22-éig benyújtott egységes kérelem június 15-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.

A kifizetés pedig 2015. december 1. és 2016. június 30. között, az ügyfélnek az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással történik.

Az egységes támogatás magába foglalja - egyebek mellett - a területalapú támogatást, az erdősítéséhez nyújtott támogatást, a termeléshez kötött közvetlen támogatásokat valamint a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását is.

  • kapcsolódó anyagok
AGRÁRIUM
JOGALKOTÁS
MEZŐGAZDASÁG