Megjelent a De iurisprudentia et iure publico - Jog- és politikatudományi folyóirat 2015/1. számának tartalmából

2015.07.20. Jogi Fórum / DIEIP

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2015/1. száma hat tanulmányt közöl.

Bálint Péter: Az alternatív szankció végrehajtására irányuló jogsegély hazai elismerésének és végrehajtásának szabályozása és dilemmái

Czédli-Deák Andrea (bírósági titkár, Szegedi Járásbíróság): A beismerő vallomás szerepének változása

Kupecki Nóra (PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): A személyi szabadság átmeneti elvonásával járó kényszerintézkedések Ausztriában

Mészáros, János (PhD Student, University of Szeged Faculty of Law and Political Sciences Department of Political Science): Two different approaches of the data protection law: the European Union and the United States

Mikola Orsolya Irén (PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar): A fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci kiszolgáltatottságáról és a munkáltatók ésszerű alkalmazkodási kötelezettségének hiányáról – az EuB HK Danmark ügyének ismertetése

Varga Zoltán (bírósági titkár, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium): A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a munkaviszonyban – az Emberi Jogok Európai Bírósága Matúz ügyben hozott ítéletének tükrében

Tájékoztatja a Szerkesztőség az Érdeklődőket, hogy a 2015/2. szám lapzártája megtörtént. Ezen lapszám megjelenésére 2015 augusztusában kerül sor. A 2015/3-4. számban publikálni tervezett írások megküldési határideje: 2015. október 4.

A DIEIP korábbi számainak tartalomjegyzékei ITT böngészhetőek.

  • kapcsolódó anyagok
FOLYÓIRATOK