Utazásszervezők figyelem! - Jogszabályváltozás szeptembertől

2015.09. 4. Jogi Fórum / MTI

A képesítés jellegéhez kötött gyakorlati időt ír elő a kormány az utazásszervezői engedély megszerzéséhez, továbbá egy személy csak egy cégnél töltheti be ezt a pozíciót - egyebek mellett ezt tartalmazza az utazásszervezésről szóló kormányrendelet módosítása, amely szeptember 2-tól hatályos.

A módosítás alapján az utazás szervezésért felelős személynek továbbra is meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie. E körbe tartozik például a turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés, illetve a magasabb turisztikai, illetőleg idegenforgalmi közgazdász szakképzettség, vagy akár más felsőfokú végzettség is.

Az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői engedély megszerzéséhez e munkakörökben eltöltött szakmai gyakorlati idővel kell rendelkeznie a felelős vezetőnek. A képesítésétől függően a kötelezően előírt szakmai gyakorlat a középfokú szintű képesítés esetén 7 év, az általános bármilyen felsőfokú végzettség esetén 5 év, illetve mindössze 3 év a turisztikai közgazdász szakképzettséggel rendelkezőknél. Ez utóbbi körbe sorolja a rendelet a turisztikai vagy idegenforgalmi szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséget is.

A cég szakmai felelős vezetőjének a nyelvismeretét legalább egy felsőfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolnia.

A rendelet előírja, hogy a tevékenységért felelős személy egyidejűleg csak egy utazási vállalkozásnál láthatja el ezt a tisztséget. Az illető az utazási vállalkozásnál munkavállalóként, vagy pedig foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján is elláthatja ezt a tisztségét. Így például megbízási szerződéssel is alkalmazható, de legalább heti 20 órára kell kötni a szerződést. Ez az előírás azt a cél szolgálja, hogy a tevékenységért felelős személy a gyakorlatban is részt vegyen az utazási vállalkozás mindennapi tevékenységében, és biztosítsa annak folyamatos szakszerű működtetését.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozásoknak ez év december 31-ig kell igazolniuk a hivatalnak, hogy a szakmai tevékenységért felelős személyük megfelel ezeknek az előírásoknak.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS