Sikeresen teljesített a Szegedi Törvényszék - A bevándorlással összefüggésben látta el többletfeladatai

2015.10. 1. Jogi Fórum / OBH

Az egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi CXL. törvény 2015. szeptember 15. napjával történő hatályba lépésétől eltelt 10 nap alatt a Szegedi Járásbíróságra összesen 188 érdemi ügy érkezett, minden esetben a Btk. 352/A. § (1) bekezdésébe ütköző, aszerint minősülő és büntetendő határzár tiltott átlépésének bűntette miatt.

Ezeket a büntetőeljárásokat a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején minden más ügyet megelőzően kell lefolytatni, amelynek érdekében a Szegedi Járásbíróság büntető bírái hétfőtől péntekig 8 órától 18 óráig, míg szombaton és vasárnap 8 órától 16 óráig végeznek ítélkező tevékenységet, amely emberfeletti teljesítmény a bíráktól.

A nagy sajtóérdeklődést kiváltó ügyekből 176 ügy ítélettel, míg 5 ügy egyéb módon már befejeződött, a 176 ítéletből 166 első fokon jogerőssé vált, míg 10 esetben került sor fellebbezés bejelentésére enyhítés érdekében.

A bíróság 176 esetben büntetőjogi felelősséget megállapító határozatot hozott, amelyekben kiutasítás joghátrányt alkalmazott, mérlegelve az elkövetett bűncselekmény tárgyi súlyát és az elkövető személyében rejlő társadalomra veszélyesség fokát, valamint az egyéb bűnösségi körülményeket. A kiutasítások tartama az alábbi megoszlású volt:

77 esetben 1 év,
99 esetben 2 év.

A bíróság összesen 5 ügyben az iratokat – a vádlott meg nem jelenése miatt - az ügyésznek visszaküldte.

A tárgyalt ügyek többségében magukat afgán, szír és pakisztáni állampolgárságúnak valló személyek büntetőjogi felelőssége kérdésében döntöttek a bírák.

A tárgyalások zavartalanul megtartásra kerültek, a vádlottak védelemhez, valamint anyanyelv használatához fűződő jogai messzemenőkig biztosítva voltak, figyelemmel arra, hogy a védő és a tolmács valamennyi tárgyaláson részt vett; a védő a vádlottak érdekében perbeszédet tartott, a tolmács pedig az eljárás alapját képező vádfeljegyzést, valamint az eljárási cselekményeket, továbbá a bíróság részéről részletesen indokolt ítéletet szóbeli tolmácsolás útján lefordította. A vádlottak minden esetben nyilatkoztak arról, hogy az eljárás menetét és a bíróság döntését megértették, valamint az ítélet írásbeli fordítását nem kérik.

A bíróság eljárásával, a tárgyalás lefolytatásával szemben kifogás nem érkezett, az ítéletek jogerőre emelkedésének nagy száma is azt jelzi, hogy a vádlottak elfogadták a bíróság döntéseit.

A törvény hatályba lépésétől a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal menekültkénti elismerés tárgyában született közigazgatási határozatával szemben mindösszesen 7 felülvizsgálati kérelem érkezett, amelyből 5-öt a kérelmezők visszavontak, 2-ben pedig a bíróság hatályon kívül helyező végzést hozott és a közigazgatási szervet új eljárás lefolytatására kötelezte, utóbbi esetekben személyes meghallgatást követően született döntés, amelyen a kérelmező és a kérelmezett a tranzitzónán létesített meghallgató szobában, a bíróság és a kérelmező jogi képviselője pedig a bíróság épületében vett részt. Közöttük a kapcsolatot zárt láncú kép és hang továbbítására alkalmas eszközzel biztosították. Tolmács mind a bírósági tárgyalóban, mind a meghallgató ponton rendelkezésre állt, akik az eljárást teljes egészében tolmácsolták a kérelmezőnek, valamint lefordították neki a részletesen indokolt végzést is. A kérelmezők ezen eljárásokban is úgy nyilatkoztak, hogy megértették a döntést és nem kérik annak írásbeli fordítását.

Sikeresen vizsgázott az előzetes tárgyalási sajtóregisztrációs rendszer is, amelynek keretében minden sajtószerv számára biztosított volt a tárgyalásokon történő jelenlét, anélkül, hogy ez az ítélkező tevékenységben bármilyen fennakadást eredményezett volna és a szervezett eligazítás következtében a sajtó munkatársainak sem kellett számolniuk kiemelkedő sajtóérdeklődésre számot tartó ügyek tárgyalásain tapasztalható esetleges kellemetlenségekkel.

A tárgyalások és meghallgatások mellett a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatt bevezetett módosított ügyfélfogadási rend sem okozott fennakadást. Zavartalan volt továbbá a polgári ügyszakban kitűzött ügyek tárgyalása is, figyelemmel arra, hogy a tárgyalótermi beosztás kellő időben átszervezésre került.

A Szegedi Járásbíróságon 350 polgári tárgyalást tartottak a bírák ezen időszakban, és összesen 165 ügyet fejeztek be tárgyaláson, míg 51-et tárgyaláson kívül. A szabálysértési ügyszakban 336 ügy érkezett, és az eljáró bírósági titkárok összesen 180 ügyet fejeztek be.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási csoportja is eredményesen folytatta tevékenységét, kényszerintézkedés tárgyában összesen 26 meghallgatást tartott, ebből 13 esetben határzár tiltott átlépésének bűntette miatt.

A Szegedi Törvényszék polgári ügyszakos bírái 116 ügyet tárgyaltak, amelyből 44 ügyet tárgyaláson, míg 30-at tárgyaláson kívül fejeztek be. Büntető ügyszakban 49 tárgyalás, illetve nyilvános ülés került megtartásra és a bírák összesen 48 ügyet zártak le jogerősen.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – az előzetes várakozásoknak megfelelően - a megszokott munkarendeben folytatta tevékenységét az elmúlt 10 napban, a korábban részletezett felülvizsgálati eljárásokon túl 63 tárgyalást tartottak a bírák, összesen 23 ügyet fejeztek be tárgyaláson és 9-et tárgyaláson kívül.

Mint arról korábban hírt adtunk, 2015. szeptember 23. napján megkezdődött a Szegedi Járásbíróság bíráinak és igazságügyi alkalmazottainak a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épületből a szomszédos épületbe költözése annak érdekében, hogy a Járásbíróságon további 15 tárgyalóterem kialakítására kerülhessen sor és a tömeges bevándorlással összefüggő bűncselekmények ügyeinek tárgyalásán túl a bírák többi ügyének intézése se szenvedjen hátrányt.

A Szegedi Törvényszék irányába módosító törvény miatt indult eljárások iránt élénk sajtóérdeklődés mutatkozott, a törvényszék elnökének 2015 szeptember 15. napján megtartott nemzetközi sajtótájékozatóját követően Szegedi Törvényszék, illetőleg képviseletében a törvényszék elnöke és sajtószóvivője a televíziós hírműsoroknak hozzávetőlegesen 40 alkalommal, az on-line sajtóorgánumoknak mintegy 150 alkalommal, az írott sajtónak pedig közel 20 alkalommal adott nyilatkozatot.

A Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya és sajtószóvivői felé naponta tucatnyi telefonos és e-mailes érdeklődés, valamint megkeresés érkezett, amelynek igyekeztünk maradéktalanul eleget tenni. Észlelhető, hogy a sajtóérdeklődés a továbbiakban is töretelen, ugyanis a mai napon immár az ítéletek végrehajtásával összefüggésben számos kérdés érkezett. A Sajtóosztály minden megkeresésre igyekszik egyénileg, vagy azonos témájú megkeresések esetén sajtóközlemények útján választ adni. Köszönjük a média munkatársainak türelmét.

A bíróság munkája iránt a nemzetközi média is erőteljes érdeklődést mutatott, a törvényszék elnökének nemzetközi tájékoztatóját követően a tárgyalásokon többek között a CNN, a BBC, a Europe 1, a Russian Television, az Al JAzeera és a Reuters képviselői vettek részt és kértek interjút.
 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
MENEKÜLTÜGY
MIGRÁCIÓ