Ingyen javítás és ennek idejére csereautó a fogyasztónak - Elégedettek az ügyfelek az eljárásokkal

2015.10.22. Jogi Fórum / Budapesti Békéltető Testület

Több mint kétmillió forintos autó ingyenes kijavításáról egyeztek meg a felek a Budapesti Békéltető Testület előtt abban az ügyben, ami a motor beázásával függött össze. A cég először szóba sem állt a fogyasztóval, de az eljárásban gyökeresen megváltoztatta álláspontját: vállalta az ingyenes javítást, amelynek idejére csereautót is biztosított a panaszosnak. Egyezségi ajánlata a korrózióvédelemre szintén kiterjedt.

A Budapesti Békéltető Testület előtt egyre gyakrabban figyelhető meg, hogy a vállalkozás korábban hiába utasította el a fogyasztó panaszát, később a békéltető testületi eljárás hatására mégis hajlandó annak eleget tenni, ami a kérelmezőnek is megfelel.

Egy másik ügyben a több tízezer forintos babakocsi javítását utasították el először „nem rendeltetésszerű használatra hivatkozva”, vagyis a cég álláspontja szerint az a fogyasztó hibájából ment tönkre. Mikor azonban a vállalkozás értesült a tényről, hogy az ügyben békéltető testületi eljárás indult, értesítették a fogyasztót, hogy a termék árát levásárolhatja bármelyik üzletükben méltányosságból.

Elégedetten távoztak a felek arról a meghallgatásról is, amelyen végül a közel 150.000 Ft-os mobiltelefon ügyében jutottak egyezségre. A készülék még jótállási időn belül romlott el, amelynek javítását nem vállalták, csak térítés ellenében. A fogyasztó a Testülethez fordult, az eljárás megindult, ezt követően a cég az általa jelzettek szerint „méltányossági alapon” vállalta a kijavítást ingyen. De ugyanúgy megoldódott az az ügy is, amelyben a légifuvarozó cég először „műszaki hibára” hivatkozva utasította el a három és fél órás késés miatt a 250 EUR összegű kártalanítás kifizetését.

A fogyasztó ezt nem hagyta annyiban és a Budapesti Békéltető Testület eljárásának köszönhetően megkapta az általa követelt összeget, a cég később ugyanis az igényét elismerte.

A fogyasztóvédelmi törvény 2015. szeptember 11-től életbe lépett módosításának hatása a gyakorlatban is érezhető: az eljárással érintett vállalkozások előtt a békéltető testületi eljárás még nagyobb tekintéllyel bír. A budapesti cégek már kötelesek személyesen megjelenni a meghallgatásokon, így az ingyenes, gyors eljárásban valódi párbeszéd jön létre a fogyasztó és a vállalkozás között. Ennek hatására is tovább nő az eljárásnak köszönhetően megoldott ügyek száma.

Szintén egyre gyakoribb, hogy habár a cég nem ismeri el a kérelmező igazát, mégis méltányosságból hajlandó megegyezni és ajánlattal él a vita rendezésére, a fogyasztónak pedig ez rendszerint megfelel és azt elfogadja. Ha erre sor kerül, az olyan, mintha jogerős bírói ítélet született volna az ügyben: mindezt hatékonyan, gyorsan, ingyenesen.

A Budapesti Békéltető Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy éljenek az egyre népszerűbb lehetőséggel és a felesleges bosszúság helyett válasszák a Testületet a vállalkozásokkal fennálló viták megoldására! Ha pedig nem biztosak a dolgukban, ingyen fogyasztóvédelmi tanácsot is kapnak, amennyiben azt igénylik.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK