Szigorodó biztonsági követelmények a villamossági termékeknél - Július 15-től hatályban az új szabályozás

2016.07.13. Jogi Fórum / FEOSZ

2016. július 07-én kihirdetésre került a nemzetgazdasági miniszter 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelete a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről. A rendelet 2016. július 15-én lép hatályba, onnantól kezdve állapít meg felelősségi szabályokat mind a gyártóra, mind az importőrre, mind a forgalmazóra. Cél a fogyasztók minél hatékonyabb védelme.

Villamossági termék az uniós piacon kizárólag akkor forgalmazható, ha azt a hatályos uniós biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban állították elő, valamint nem veszélyezteti a személyek és háziállatok egészségét, biztonságát és a vagyonbiztonságot.

A gyártó köteles gondoskodni arról, hogy a forgalomba hozatal során csak olyan villamossági termék kerüljön a fogyasztókhoz, ami megfelel a biztonsági követelményeknek. A terméken fel kell tüntetni a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszámot, vagy ha a villamossági termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor annak csomagolása vagy a villamossági terméket kísérő dokumentáció tartalmazza ezen információkat. Ezen kívül a villamossági termékhez magyar nyelven mellékelni kell a fogyasztók számára a használati és kezelési útmutatót. A használati és kezelési útmutatónak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.

Fontos szabály, hogy a biztonsági követelmények az importőrre és a forgalmazóra is vonatkoznak, tehát ők is kizárólag a meghatározott biztonsági követelmények szerint tervezett és gyártott villamossági terméket hozhatnak forgalomba.

A villamossági termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőr, forgalmazó köteles ellenőrizni, hogy a gyártó elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást, illetve gondoskodik arról, hogy a villamossági termékhez mellékeljék a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, ha ez esetleg elmaradt.

Ha a gyártónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa gyártott és forgalomba hozott villamossági termék nem felel meg az előírásoknak, azonnal meg kell hoznia a villamossági termék megfelelőségének és biztonságosságának biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket. Szükség esetén a villamossági terméket ki kell vonni a forgalomból vagy vissza kell hívni. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a gyártó köteles erről azonnal tájékoztatni azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

Ugyanezek a feladatai az importőrnek és a forgalmazónak is fennállnak, tehát ha az ő tudomásukra jut ilyen adat, nekik is meg kell tenniük a kiigazító rendelkezéseket, adott esetben ki kell vonni a forgalomból a terméket, vagy vissza kell hívni, és tájékoztatni kell a piacfelügyeleti hatóságot.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM