Az Alkotmánybíróság közleménye nyilvános hirdetésről - A büntetőeljárásról szóló törvényhez kapcsolódóan hozott határozatról

2016.09.16. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2016. szeptember 19-én, hétfőn 12 órakor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 344. § (1) bekezdése és a 344. § (1) bekezdéséből „a 74. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi költségből azt” szövegrészei alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés tárgyában hozott határozatát.

Az indítványozó bíró álláspontja szerint a büntetőeljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Be.) hivatkozott rendelkezése alaptörvény-ellenesnek tekinthető. A rendelkezés a pótmagánvád alapján indult eljárásokban a Be. és az Alaptörvény rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülését kétségessé teszi, amiből következően az eljárás alá vont személynek azzal kell számolnia, hogy az ellene emelt vád megalapozatlanságának bizonyítása esetén is viselnie kell az általa választott védő igénybevétele folytán felmerült költségeit. Így sérülhetnek az Alaptörvény 28. cikkében megfogalmazottak, a törvény előtti egyenlőség és a védelemhez való jog.

Az Alkotmánybíróság az ügyben a határozatát a hétfői nyilvános ülésén hirdeti ki. Az ügy alkotmánybírósági ügyszáma: III/498/2016.

Az ügy részletei és az indítvány szövege itt érhetők el!

A határozat kihirdetésének helyszíne az Alkotmánybíróság székháza (1015 Budapest, Donáti utca 35-45.).

A kötelező biztonsági ellenőrzésre tekintettel a nyilvános hirdetésre javasolt fél órával korábban érkezni. A részvételhez előzetes regisztrációra nincs szükség.

A nyilvános hirdetés előreláthatólag kb. 13 óráig fog tartani.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS