Európában példanélkül! - Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat - Válaszok a bírák uniós jogértelmezési kérdéseire - Videó

2018.05. 9. Jogi Fórum / OBH

Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat szaktanácsadó bírái, bírósági titkárai segítséget nyújtanak abban, hogy a bírák, illetve a bírósági titkárok az uniós jogból eredő jogértelmezési kérdéseket ugyanolyan biztonsággal válaszolják meg, mintha azok magyar jogi kérdések lennének. Ilyen szervezettséggel és feladatkörrel egyedül Magyarországon működik szaktanácsadói hálózat, ez a működési metódus még Európai Uniós szinten is mintaértékű és előremutató lehet.

Hogy hogyan épül fel az EJSZH, mi a szaktanácsadók feladata s mitől különleges a hálózat önálló intranetes oldala? Kiderül a Visszapillantó legújabb, 8. részéből.

Dr. Osztovits András, Országos Bírósági Hivatal, EJSZH koordinátor: "Több, mint 15 éve, hogy ez a munka elindult, és azóta az uniós jogi kérdések mennyiségileg és minőségileg rendkívül sokat változtak. Így a szaktanácsadó bíráknak is egyre többet kell tudniuk és megérteniük abból, hogy vajon hogyan, milyen irányban alakul az uniós jogfejlődés és joggyakorlat. És ma már elengedhetetlen, hogy a szaktanácsadó bíró ne csak magyarul, hanem legalább még egy uniós nyelven is figyelje a szakirodalom alakulását, olvasson és - amennyire ideje engedi - részt vegyen például az ezzel kapcsolatos tudományos igényű vitákban is."

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
EURÓPAI UNIÓ JOGA
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
EURÓPAI JOGI SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT