Egyszerűbb és gyorsabb büntetőperek - Július 1. óta hatályban az új Be. - A fővárosban már 38 ügyben alkalmazták az új szabályokat

2018.07.13. Jogi Fórum / Fővárosi Főügyészség

A fővárosban az új törvény hatályba lépését követő első hét napon belül már összesen 38 különböző ügyben került sor az új. Be. szerinti, eljárást gyorsító szabályok alkalmazásával történő befejezésre, amely a vizsgált ügyekben a terhelt tárgyaláson való beismerésen alapult.

A büntetőeljárásról szóló új törvény (2017. évi XC. törvény) - melynek megalkotásához Magyarország Ügyészségének munkatársai is segítséget nyújtottak -, vagyis az új Be. 2018. július 1-jén lépett hatályba.

Az új Be. egyik alapkoncepciója, hogy a tisztességes eljárást szolgáló garanciák biztosítása mellett minél szélesebb lehetőséget teremtsen az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására.

Ennek érdekében az új törvény egyebek mellett megteremtette a terhelttel való együttműködés komplex rendszerét. Ennek az együttműködésnek az egyik területe a vád tárgyát képező bűncselekmény tárgyaláson történő beismerése, és az ehhez kapcsolódó egyszerűsítő, gyorsító eljárási szabályok.

A vonatkozó törvényhelyek értelmében, amennyiben a tárgyaláson beismerő vádlott egyúttal a tárgyaláshoz való jogáról is lemond, úgy ezzel megnyílik a lehetőség arra, hogy a bíróság az eljárást további bizonyítás nélkül befejezettnek nyilvánítsa és ítéletet hozzon.

A Fővárosi Főügyészség a tárgyaláson történő beismerés új Be. szerinti szabályainak első gyakorlati tapasztalatait vizsgálta meg a 2018. július 2. és július 10. napja közötti időszakra vonatkozóan.

A vizsgálat eredménye szerint, a Fővárosi Főügyészség illetékességi területén működő a kerületi bíróságokon összesen 38 ügyben került sor a tárgyaláson beismerő vádlott esetében az új Be szabályai szerinti befejezésre.

A fenti ügyekben a bíróság a beismerő nyilatkozatot minden esetben végzéssel elfogadta, majd ítéletet hozott.

Az új Be. vonatkozó rendelkezéseinek célja az időszerűség és pergazdaságosság elveinek is megfelelve, az eljárások egyszerűsítése, és minél előbbi befejezése.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS