Hollandia is csatlakozik az Európai Ügyészséghez - Már 21 tagállam állt be az uniós költségvetést védő közös szervezetbe

2018.08. 6. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság megerősítette Hollandia csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amely így már huszonegy tagállamot számlál. Az Európai Ügyészség kulcsfontosságú szerepet fog játszani az uniós költségvetést károsító bűncselekmények, így a csalás, a korrupció, a pénzmosás és a súlyos – 10 millió eurós összeget meghaladó –, határokon átnyúló héacsalás elleni küzdelemben. Tevékenységét 2020 végéig kezdi meg az összes részt vevő tagállamban.

Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A bűnözés nem ismer határokat, ezért együttesen kell fellépnünk ellene. Üdvözlöm Hollandiát az Európai Ügyészség tagjai között. Minél több uniós tagállam csatlakozik, annál szélesebb körben tudja folytatni tevékenységét az Európai Ügyészség, és annál több pénzt lehet visszaszerezni. Ezért arra biztatom a többi tagállamot, hogy csatlakozzanak a csalás és korrupció elleni harcot szolgáló alapvető hálózatunkhoz annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetés minden egyes eurócentje az uniós polgárok javát szolgálja.”

Azok a tagállamok, amelyek eddig még nem döntöttek az Európai Ügyészségben való részvétel mellett, a vonatkozó rendelet elfogadását követően bármikor csatlakozhatnak, ha ez a kívánságuk. 2018. június 14-én Málta is bejelentette a Bizottságnak a részvételre irányuló szándékát. A Bizottság jelenleg végzi a bejelentés vizsgálatát az EUMSZ 331. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően, és várhatóan hamarosan határozatot hoz. Jelenleg a következő uniós tagállamok vesznek részt az Európai Ügyészségben: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország.

Az Európai Ügyészség tagjainak kiválasztásával foglalkozó tanácsadó testület összetétele

A Bizottság augusztus 1. napján javaslatot tett az Európai Unió Tanácsának az Európai Ügyészség tagjainak kiválasztásával foglalkozó tanácsadó testületbe jelölt személyek listájára is. A kiválasztással foglalkozó testület 12 tagból áll majd, akik várhatóan 2018 októberében lépnek hivatalba. A jelölteket a Bíróság és a Számvevőszék korábbi tagjai, az Eurojust volt nemzeti tagjai, a nemzeti legfelsőbb bíróságok tagjai, magas rangú ügyészek, valamint szaktekintélyként elismert jogászok közül választják ki. A Bizottság a kiválasztás során figyelembe vette a földrajzi egyensúlyt, a nemek egyensúlyát, valamint az Európai Ügyészségben részt vevő tagállamok jogrendszereinek megfelelő képviseletét. E testület állítja majd össze az Európai Főügyész tisztségének betöltésére előválogatott jelöltek listáját, és értékeli a jelöltek képesítéseit a Tanács általi kinevezés előtt.

Háttér

A nemzeti költségvetések Európa-szerte évente legalább 50 milliárd eurós héabevételtől esnek el a határokon átnyúló csalások miatt. Ezért a Bizottság 2013-ban – Viviane Reding, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős korábbi biztos vezetésével – javaslatot tett az Európai Ügyészség létrehozására. Ezt követően 2017 júniusában 20 tagállam ennek megvalósítása mellett döntött, a megerősített együttműködés mechanizmusához folyamodva.

Az Európai Ügyészség tevékenységének köszönhetően Unió-szerte hatékonyabbá válik és felgyorsul az uniós költségvetést érintő bűncselekmények – így a csalás, a korrupció, a pénzmosás és a határokon átnyúló héacsalás – esetében folytatott nyomozás. Az Európai Ügyészség megoldást nyújt majd a jelenlegi hiányosságokra, és képes lesz fellépni az uniós költségvetést 10 000 eurós összeget meghaladó mértékben károsító csalással, valamint a 10 millió eurónál nagyobb kárt okozó, határokon átnyúló összetett héacsalásokkal szemben. Ennek érdekében az Európai Ügyészség a nemzeti bűnüldöző hatóságokkal együttesen lép fel, és szoros együttműködést folytat más uniós szervekkel, például az Eurojusttal és az Europollal. 2018 májusában a Bizottság új szabályokat javasolt az Európai Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) vonatkozóan, hogy azt szintén szoros partneri kapcsolat fűzhesse az Európai Ügyészséghez.

A Hollandiának az Európai Ügyészségben való részvételéről szóló bizottsági határozat a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az Európai Ügyészség felépítése:

  • kapcsolódó anyagok
BŰNÜLDÖZÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG
HOLLANDIA