Megreformált migrációkezelés és határigazgatás az Európai Unióban - A Bizottság teljes körű műveleti támogatást ígér a tagállamoknak

2018.09.18. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság javaslatot tett a migrációkezelés és a határigazgatás reformjával kapcsolatos kompromisszumhoz még szükséges utolsó elemekre. A javaslat új ambíciószintet határoz meg az Európai Határ- és Parti Őrség és az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége számára, megerősítve mindkét intézményt, hogy a tagállamok mindenkor teljes körű uniós műveleti támogatást vehessenek igénybe. A Bizottság javítaná a kiutasítási eljárások hatékonyságát is, korszerűsítve a visszatérésre vonatkozó hatályos uniós szabályokat, és meghatározva a következő lépéseket a kiegyensúlyozott migrációs politika alapvető elemét képező jogszerű migrációt illetően.

2018. szeptember 12-én, az Unió helyzetéről szóló beszéde alkalmával Jean-Claude Juncker kijelentette: „Nem folytatható az, hogy minden egyes új hajó érkezésekor eseti megoldásokon kezdünk el civakodni. Az ideiglenes szolidaritás nem elégséges. Több szolidaritásra van szükségünk most és a jövőre nézve is – tartós szolidaritásra.”

Juncker az Unió helyzetéről szóló 2018. évi beszédében három új javaslatot terjesztett elő a migráció terén vállalt teljes körű uniós szolidaritás kialakítására és Európa külső határainak fokozottabb védelmére. A salzburgi nem hivatalos találkozó előtt egy héttel előterjesztett új kezdeményezések konkrét hozzájárulást jelentenek azokhoz a tárgyalásokhoz, amelyeket az uniós vezetők e találkozó során fognak folytatni a migrációról. A kezdeményezések célja az, hogy átfogó kompromisszumot segítsenek elő az uniós menekültügyi rendszer folyamatban lévő reformját illetően. A most előterjesztett javaslatok új ambíciószintet határoznak meg az Európai Határ- és Parti Őrség és az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége számára, annak érdekében megerősítve mindkét intézményt, hogy a tagállamok mindenkor teljes körű uniós műveleti támogatást vehessenek igénybe. A Bizottság javaslatot tett a kiutasítási eljárások hatékonyságának javítására is, korszerűsítve a visszatérésre vonatkozó hatályos uniós szabályokat, és meghatározva a következő lépéseket a kiegyensúlyozott migrációs politika alapvető elemét képező jogszerű migrációt illetően.

Teljes mértékben felszerelt Európai Határ- és Parti Őrség

A jövőben bővül az Európai Határ- és Parti Őrség megbízatása, feladata ugyanakkor a tagállamok támogatása lesz, és nem veszi át a külső határok igazgatásával és a visszatéréssel kapcsolatos feladataikat. A javaslat a következőket tartalmazza:

 • 10 000 fős műveleti személyzetből álló készenléti alakulat létrehozása 2020-ig: A kiszámítható és megfelelő források biztosítása érdekében az Ügynökség saját személyzetére és felszerelésére, például hajókra, repülőgépekre és járművekre tud majd hagyatkozni;
 • Végrehajtási hatáskörök: Azon tagállam felügyelete és ellenőrzése mellett, amelybe kirendelték őket, az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának tagjai teljes körű műveleti hatékonyságuk biztosítása céljából képesek lesznek végrehajtási hatáskört igénylő feladatokat ellátni, így például személyazonosság-ellenőrzéseket végezni, a beléptetést engedélyezni vagy megtagadni a külső határokon, és embereket feltartóztatni a határon;
 • A visszatérés fokozottabb támogatása: A közös visszatérési műveletek szervezése és finanszírozása mellett az Ügynökség ezután már képes lesz segíteni a tagállamoknak a kiutasítási eljárásokban is, például azáltal, hogy a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosítása, az úti okmány beszerzése és a kiutasítási határozatok előkészítése terén támogatást nyújt a nemzeti hatóságok számára, amelyek továbbra is felelősek maradnak a tényleges kiutasítási határozatok kibocsátásáért;
 • Szorosabb együttműködés a harmadik országokkal: Az Ügynökség – az érintett ország előzetes beleegyezése mellett – közös műveleteket indíthat és személyzetet rendelhet ki EU-n kívüli területekre, az EU-val szomszédos országokon kívülre is;
 • A pénzügyi eszközök bővítése: Az Európai Határ- és Parti Őrség javasolt korszerűsítésének összköltsége 1,3 milliárd eurót tesz ki a 2019-2020-as időszakban. A 2021–2027 közötti új uniós költségvetési időszakra javasolt összköltség 11,3 milliárd euró.

Megerősített Menekültügyi Ügynökség

A javaslat felruházza a jövőbeni uniós Menekültügyi Ügynökséget az ahhoz szükséges megbízatással, eszközökkel és pénzügyi forrásokkal, amelyeket a menekültügyi eljárás során a tagállamoknak nyújtandó gyors és teljes körű szolgáltatás követel meg. A javaslat a következőket tartalmazza:

 • A menekültügyi eljárások teljes körű műveleti támogatása: Az Ügynökség menekültügyi támogató csoportjai a támogató tevékenységek teljes körének biztosításához rendelkezésre állnak majd, beleértve a menekültügyi eljárás teljes közigazgatási szakaszának lefolytatását is;
 • Közös uniós migrációkezelést támogató csapatok fogják segíteni a tagállamokat szükség és kérés esetén többek között az uniós fogadóállomásokon és az ellenőrzött központokban. Az Európai Határ- és Parti Őrség, az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége és az Europol szakértőiből álló csapatokat a Bizottság fogja koordinálni. A fogadó tagállam felügyelete mellett képesek lesznek ellátni az érkezők fogadásához, a védelemre szoruló és a védelemre nem szoruló személyek közötti különbségtételhez, valamint a menekültügyi és kiutasítási eljárásokhoz kapcsolódó összes feladatot;
 • A pénzügyi eszközök bővítése: Annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség eleget tehessen megnövekedett feladatainak, a Bizottság 321 millió eurós költségvetést javasolt a 2019–2020-as időszakra, továbbá 1,25 milliárd euró összeget a 2021–2027 közötti időszakra.

Erősebb és hatékonyabb európai visszatérési politika

A visszatérési irányelv célzott felülvizsgálata az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett elő fogja segíteni a kiutasítási eljárások felgyorsítását, a szökések és a továbbutazások megakadályozását, és a visszaküldések hatékonyságának növelését.

 • Új, határon folytatott eljárás: Azok, akiknek a menedékjog iránti kérelmét a határon folytatott eljárás során elutasították, közvetlenül egy egyszerűsített kiutasítási eljárás hatálya alá kerülnek, amelyen belül nincs önkéntes távozásra vonatkozó határidő, és a fellebbezésre is rövidebb határidők állnak rendelkezésre. Ennek révén sor kerülhet a kiutasítási határozatok gyors elfogadására, illetve a határon és az ellenőrzött központokban történő teljes körű végrehajtására;
 • Egyértelmű eljárások és szabályok a visszaélések elkerülésére: A késedelmek elkerülése érdekében a jogszerű tartózkodást megszüntető határozattal párhuzamosan vagy közvetlenül azt követően azonnal ki kell adni a kiutasítási határozatokat. Az elutasított menedékkérők esetében a kiutasítási határozatokra vonatkozó fellebbezés benyújtására egy legfeljebb öt napos közös határidő fog vonatkozni, és a kiutasítási eljárás hatálya alá tartozó személyek kötelesek lesznek együttműködni, többek között a személyazonosság ellenőrzése és az úti okmányok beszerzése tekintetében;
 • Hatékony önkéntes visszatérések: Az önkéntes visszatérések előmozdítása, illetve a pénzügyi és gyakorlati támogatás fokozása érdekében a tagállamoknak önkéntes visszatérési programokat kell létrehozniuk. Ezzel egy időben a tagállamoknak lehetőségük lesz az önkéntes visszatérésre vonatkozó határidő lerövidítésére, például azért, hogy elejét vegyék a szökéseknek;
 • Egyértelmű szabályok az őrizetre vonatkozóan: Az őrizet indokoltságának megállapítására vonatkozó egyik tényezőnek, a szökés veszélyének megállapításra vonatkozó közös kritériumok segíteni fognak a kiutasítási eljárás alatti őrizet hatékonyabb alkalmazásában az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A kiutasítások sikeres végrehajtásához szükséges időtartam megfelelőbb figyelembevétele érdekében, és abban az esetben, ha teljesülnek az őrizet alkalmazásának szükségességére vonatkozó feltételek, a tagállamoknak legalább három hónapos kezdeti őrizeti időt kell lehetővé tenniük. A tagállamoknak emellett lehetőségük lesz őrizetbe venni azokat a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó személyeket, akik veszélyeztetik a közrendet vagy a nemzetbiztonságot.

Az Európába irányuló legális migrációs lehetőségek bővítése

A védelemre szoruló személyek által igénybe vehető jogszerű és legális lehetőségek, valamint a szükségleteken alapuló munkaerő-migrációra vonatkozó vonzó csatornák kialakítása a kiegyensúlyozott és átfogó migrációs politika elengedhetetlen eleme. A Bizottság a korábbiakban már számos kezdeményezést és javaslatot előterjesztett a biztonságos és jogszerű migráció megerősítésére, ezek a mihamarabbi tagállami végrehajtásra várnak:

 • Új uniós kékkártya: A Tanácsnak meg kell állapodnia a Bizottság által már 2016-ban javasolt új kékkártyarendszerről, amelynek célja, hogy magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalókat vonzzon az EU-ba és javítsa az uniós gazdaság versenyképességét;
 • Áttelepítés: A tagállamoknak fokozniuk kell arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy 2019 októberéig teljesítsék az 50 000 nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítésére vonatkozó kötelezettségvállalásukat. Az erőfeszítések teljes körű hosszú távú összehangolása érdekében megállapodásra kell jutni az uniós áttelepítési keretről szóló 2016-os bizottsági javaslatról;
 • A harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítése, ezen belül pedig olyan, jogszerű migrációra vonatkozó kísérleti projektek kialakítása 2018 végéig, amelyek a főbb afrikai országok részvételével zajlanak, és ösztönzést nyújthatnak a migrációkezelés terén folytatott együttműködés egészének javításához.

Háttér

Ahogy az a Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásaitól kezdve egészen az Unió helyzetéről szóló legutóbbi, 2018. szeptember 12-i beszédéből is kitűnik: a határigazgatás és a migráció a Juncker elnök vezette Bizottság megbízatásának kezdete óta politikai prioritást képez.

Jelentős előrelépés történt a 2015. évi európai migrációs stratégia keretében annak érdekében, hogy az EU megfelelő eszközökkel rendelkezzen az irreguláris migráció, a határigazgatás, a menekültügy és a jogszerű migráció területén a migráció jobb közép- és hosszú távú kezeléséhez.

A Bizottság most három új javaslattal egészítette ki a migrációs stratégia keretében végzett munkáját, hogy a szolidaritás és a felelősségvállalás szellemében, valamint az Európai Tanács júniusi következtetései nyomán teljes mértékben európai megközelítést biztosítson a migráció kezelésére.

 • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
MIGRÁCIÓ