Újraválasztották Koen Lenaertst az Európai Bíróság elnökévé - A Bíróság részlegesen megújul - Hat új tag lép hivatalba

2018.10.10. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Részlegesen megújult az Európai Unió Bírósága. Október 7-től hat új tag lép hivatalba. A mai napon pedig a 2018. október 9-től 2021. október 6-ig terjedő időszakra a bírák maguk közül újraválasztották Koen Lenaertst a Bíróságának elnökévé.

Az Európai Unió tagállamai kormányainak képviselői 2018. február 28-i határozatukkal a 2018. október 7-től 2024. október 6-ig terjedő időszakra megújították a Bíróság nyolc bírája, vagyis Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský és Alexandra Prechal megbízatását.

A 2018. február 28-i, 2018. június 13-i, 2018. július 25-i és 2018. szeptember 5-i határozatokkal a 2018. október 7-től 2024. október 6-ig terjedő időszakra Antonio Tizzano helyére Lucia Serena Rossit, Egidijus Jarašiūnas helyére Irmantas Jarukaitist, Anthony Borg Barthet helyére Peter George Xuerebet, José Luís da Cruz Vilaça helyére pedig Nuno José Cardoso da Silva Piçarrát a Bíróság bírájává nevezték ki.

Az Európai Unió tagállamai kormányainak képviselői 2018. február 28-i határozatukkal a 2018. október 7-től 2024. október 6-ig terjedő időszakra megújították a Bíróság két főtanácsnoka, vagyis Yves Bot és Maciej Szpunar megbízatását.

A 2018. február 28-i és 2018. szeptember 5-i határozatokkal a 2018. október 7-től 2024. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki Paolo Mengozzi helyére Giovanni Pitruzzellát, valamint Gerard Hogant.

Az Európai Unió Bírósága a tegnapi napon a székhelyén ünnepélyes ülést tartott egyrészt Antonio Tizzano, José Luis da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg Barthet, Paolo Mengozzi és Egidijus Jarašiūnas megbízatásának megszűnése és távozása, másrészt pedig az intézmény új tagjainak eskütétele és hivatalba lépése alkalmából.

Koen Lenaertst újraválasztották az Európai Unió Bíróságának elnökévé
 
A Bíróság tagjainak részleges megújítását követően a mai napon a 2018. október 9-től 2021. október 6-ig terjedő időszakra a bírák maguk közül Koen Lenaertst újraválasztották az Európai Unió Bíróságának elnökévé.

Koen Lenaerts életrajza

Született 1954-ben; jogi diploma és jogi doktorátus (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); tanársegéd (1979–1983), majd az európai jog tanára (1983-tól) a Leuveni Katholieke Universiteiten; jogi referens a Bíróságon (1984– 1985); oktató a bruges-i College d’Europe-ban (1984–1989); ügyvéd a brüsszeli ügyvédi kamarában (1986–1989); „visiting professor” a Harvard Law Schoolon (1989); 1989. szeptember 25-től 2003. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2003. október 7-től a Bíróság bírája; 2012. október 9-től 2015. október 7-ig a Bíróság elnökhelyettese; 2015. október 8-tól az Európai Unió Bíróságának elnöke.

Rosario Silva de Lapuertát választották az Európai Unió Bíróságának elnökhelyettesévé
 
2018. október 9-től 2021. október 6-ig terjedő időszakra Rosario Silva de Lapuertát választották az Európai Unió Bíróságának elnökhelyettesévé. Rosario Silva de Lapuerta Antonio Tizzanót követi.

Rosario Silva de Lapuerta életrajza

Született 1954-ben; jogot végez (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado Malagában; abogado del Estado a Közlekedési, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, majd a Külügyminisztérium Jogi Szolgálatnál; az abogado del Estadók vezetője a Bíróság előtti ügyekért felelős állami jogi szolgálatnál és főigazgató-helyettes az Abogacía General del Estado nemzetközi és közösségi jogi szolgálatánál (Igazságügyi Minisztérium); a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének jövőjéről tanácskozó bizottság tagja; a spanyol küldöttség vezetője az „Elnökség barátai” elnevezésű, a Nizzai Szerződés alapján a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének reformjával foglalkozó bizottságban és a Tanács „Bíróság” elnevezésű ad hoc bizottságában; a madridi École diplomatique-ban a közösségi jog tanára; a Noticias de la Unión Europea folyóirat társszerkesztője; 2003. október 7-től a Bíróság bírája; 2018. október 9-től az Európai Unió Bíróságának elnökhelyettese.

A Bíróság öt bíróból álló tanácsai elnökeinek megválasztása
 
A Bíróság részleges megújítását követően a Bíróság bírái megválasztották maguk közül az öt bíróból álló tanácsok elnökeit.

Így hároméves időtartamra tanácselnökké választották Jean-Claude Bonichot-t, Alexander Arabadjievet, Alexandra (Sacha) Prechalt, Michail Vilarast és Eugene Regant.

Maciej Szpunart jelölték ki a Bíróság első főtanácsnokává.

 

Az új tagok életrajzai

Peter George Xuereb született 1954-ben; jogi diploma a Máltai Tudományegyetemen (1977); Master of Laws fokozat a Londoni Egyetemen (1979); a jogtudományok doktora a Cambridge-i Egyetemen (1982); az Ealing College of Higher Education oktatója (1982–1984); az Exeteri Egyetem oktatója (1984–1990); a Londoni Egyetem, Queen Mary and Westfield College vezető oktatója (1990–1993); jogi tanácsadó a magánszektorban, majd a máltai parlamentben (1993–2016); egyetemi tanár, valamint az európai jogi és összehasonlító jogi tanszék vezetője a Máltai Tudományegyetemen (1993–2016); a Máltai Tudományegyetem Dokumentációs és Kutatási Központjának igazgatója (1993–2016); a máltai európai jogi egyesület elnöke; számos publikáció szerzője; az Európai Unió Törvényszékének bírája (2016–2018); 2018. október 8-tól a Bíróság bírája.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra született 1957-ben; jogi diploma a Lisszaboni Egyetemen (1980); jogi mesterfokozat a Lisszaboni Egyetemen (1986); a jogtudományok doktora a Lisszaboni Új Egyetemen (2003); jogtudományi tanársegéd a Lisszaboni Egyetemen (1981–1986); jogász-nyelvész (1986–1987) és jogász-lektor (1987–1990) a Bíróságon; jogi referens az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán (1990–1996); meghívott egyetemi tanár a Saar-vidéki Egyetem (Németország) európai tanulmányi intézetében (1987–1996); a személyeknek az európai térségen belüli szabad mozgásával kapcsolatos ügyek nemzeti koordinátora, külügyminisztérium, Portugália (1996–1999); a Tanács K4 bizottságának és a schengeni megállapodások állandó egyeztetési struktúrája központi csoportjának tagja (1996– 1999); tanársegéd és jogtudományi doktorandusz a Lisszaboni Új Egyetemen (1999–2003); jogtudományi adjunktus a Lisszaboni Új Egyetemen (2003–2008); jogtudományi docens a Lisszaboni Új Egyetemen (2008–2018); az Európai Unión belül a munkavállalók szabad mozgása és a szociális biztonsági koordináció területein független szakértőket egyesítő FreSsco hálózat (2004–2017), valamint az európai bevándorlás- és menekültügyi jogi tanulmányokkal foglalkozó Odysseus akadémiai hálózat (2004–2018) portugál tagja; az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótanácsának tagja (2015–2018); számos publikáció szerzője; 2018. október 8-tól a Bíróság bírája.

Lucia Serena Rossi született 1958-ban; jogi diploma a Bolognai Egyetemen (1982); az európai uniós jog oktatója a Bolognai Egyetemen; az európai jog kutatásával foglalkozó nemzetközi központ igazgatója a Bolognai Egyetemen; a bolognai ügyvédi kamara tagja; a nemzetközi jog docense az Urbinói Egyetemen (1997–2000); a nemzetközi jog és az európai uniós jog olasz társaságának elnökhelyettese (2009–2010); a Politika- és Jogtudományok Kínai Egyeteme Kína–EU Jogtudományi Iskolája közös irányítóbizottságának tagja (2011–2013); az Európai Jogi Akadémia irányítóbizottságában az olasz kormány képviselője (2015–2018); számos publikáció szerzője; 2018. október 8-tól a Bíróság bírája.

Gerard Hogan született 1958-ban; jogi diploma a University College, Dublinban (LL.M. 1981-ben); a jogtudományok doktora a University College, Dublinban (LL.D. 1997-ben); jogi diploma a University of Pennsylvanián (LL.M. 1982-ben); barrister-at-law az Honorable Society of King’s Innsben, Dublinban (1984); a jogtudományok doktora a Trinity College-ben, Dublinban (Ph.D. 2001-ben); a jogtudományok docense a Trinity College-ben, Dublinban (1982–2007); junior counsel az írországi ügyvédi kamarában (1987–1997); senior counsel az írországi ügyvédi kamarában (1997–2010); az írországi High Court bírája (2010–2014); az írországi Court of Appeal bírája (2014–2018); számos publikáció szerzője; 2018. október 8-tól a Bíróság főtanácsnoka.

Giovanni Pitruzzella született 1959-ben; jogi diploma a Palermói Egyetemen (1982); az alkotmányjog oktatója a Palermói Egyetemen; az alkotmányjog és a versenyjog oktatója a római LUISS Guido Carli Egyetemen; az olasz kormány jogi tanácsadója (1993–1996); a közjog oktatója a Cagliari Egyetemen (1986–1997); a Szicília tartomány különleges jogállásának alkalmazásával foglalkozó bizottság elnöke (1998–2002); az olasz egészségügyi miniszter jogi tanácsadója (2008–2011); az alapvető közszolgáltatások területén a sztrájkhoz való jog biztosításáért felelős bizottság tagja, majd elnöke (2006–2011); a verseny biztosításáért és a piac felügyeletéért felelős olasz hatóság elnöke (2011–2018); a köztársasági elnök által 2013 áprilisában az intézményi, gazdasági és szociális reformokért felelős bizottság tíz szakértőjének egyikeként kijelölt tag, ugyanezen év júniusában pedig azon szakértői csoportnak a miniszterelnök által kinevezett tagja, amelyet az alkotmányos reformokra irányuló tervezet előterjesztésére kértek fel; számos publikáció szerzője a közjog, alkotmányjog, közigazgatási jog és versenyjog területén; 2018. október 8-tól a Bíróság főtanácsnoka.
 
Irmantas Jarukaitis született 1973-ban; jogi diploma a Vilniusi Egyetemen (1992–1997); a jogtudományok doktora a Vilniusi Egyetemen (2008); tanársegéd, majd docens a Vilniusi Egyetem jogtudományi karán (1999–2018); a litván igazságügyi minisztérium európai jogi részlegén főosztályvezető (2002– 2003), majd helyettes államtitkár (2004–2010); Litvánia legfelsőbb közigazgatási bíróságának bírája (2010–2018); Litvánia legfelsőbb közigazgatási bíróságának elnökhelyettese (2012–2017); Litvánia legfelsőbb közigazgatási bíróságának megbízott elnöke (2015–2017); számos publikáció szerzője az európai jog és az alkotmányjog területén; a litván európai jogi egyesület társalapítója és tagja; 2018. október 8-tól a Bíróság bírája

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA