Lezárult a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia - Az OBH három ötvenezer forint értékű különdíjat ajánlott fel

2019.04.29. Jogi Fórum / OBH

Lezárult a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az Állam-és Jogtudományi Szekciónak idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kara adott otthont.

„A rendezvény célja a jogi versenyképesség javítása, illetve az, hogy ennek a versenynek csak győztesei legyenek" - mondta Sulyok Tamás, az esemény fővédnöke.
 
Szendrő Péter, az OTDT elnöke emlékeztetett arra, hogy az első tudományos diákköri konferenciát 1951-ben még 100 résztvevővel rendezték meg az ELTE-n, míg a mostani esemény már 1000 fő részvételével zajlik. Kiemelte: "Tavaly az OTDK-nak a magyar tudományos utánpótlásért kifejtett tevékenységéért a Magyar Örökség díjat is odaítélték."
 

Prof. Dr. Szabó Imre, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam-és Jogtudományi Bizottságának elnöke elmondta: "A dolgozatok kiemelkedően magas színvonalúak voltak, és a jövő tudományos eredményeinek alapjait is képezhetik. "
 
Az OBH három, egyenként ötvenezer forint értékű különdíjat is felajánlott a kiemelkedő, igazságszolgáltatással összefüggő dolgozatok elismeréseként
 
Az Alkotmányjog III. Tagozatban Orbán Ferenc "Az ügyészség alkotmányos helyzete és az ügyészség önálló működése az európai modellekben - Összehasonlító jogi elemzés magyar és egyetemes viszonylatban" című dolgozatával nyerte el a kitüntetést. A Büntető Eljárásjog Tagozatban Simon Alexa "A bírói szerepfelfogás és az igazság feltárásának alakulása az új Be. nóvumainak tükrében" elnevezésű munkája révén szintén különdíjat kapott. Végül, de nem utolsó sorban a Polgári Eljárásjog és Nemzetközi Magánjog Tagozatban Darnót Sára Edina "A bírák szerepének meghatározása az anyagi pervezetési jogosultságok tükrében" című értekezése vívta ki a zsűri elismerését.
 
A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam és Jogtudományi Szekcióját 2021-ben a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara fogja rendezni.

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
OTDK