Katonai ülnököket választottak a Fővárosi Törvényszéken - Esküt tettek a bíróság új újdonsült tagjai

2019.05.28. Jogi Fórum / Fővárosi Törvényszék

Ünnepélyes keretek között zajlott május 24-dién a katonai tanács ülnökeinek eskütétele a Fővárosi Törvényszék Fő utcai épületében. A Katonai Tanács épületében a megválasztott ülnököket Galajda Ágnes, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának tanácselnöke köszöntötte. Az eseményen részt vett Tóth Gyula, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese is, aki az eskü szövegét olvasta elő a résztvevők számára.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár
választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alatt
, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Ezenfelül – a jogszabály szerint – a katonai tanácsok ülnökeinek a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos tisztséget kell betölteniük. A katonai ülnököket Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai jelölik ki.

A megválasztott ülnökök tisztségük gyakorlásának megkezdése előtt bírói esküt tesznek.
Az esküt követően „harcostársait” Kiss Károly hadbíró alezredes köszöntötte új
minőségükben is, aki feladataikról és az ítélkezésben betöltött szerepükről beszélt. A hadbíró
kiemelte: mindamellett, hogy az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a bíró munkáját nagyban segítik a tárgyalásokon saját területükön szerzett gyakorlati tapasztalataikkal. Ezenkívül annak érdekében, hogy az eljárás alá vont katonákat esetleges elítélésük után is megtartsák a szolgálatban, a bírák feltétlenül számítanak az ülnökök véleményére, hiszen ennek eldöntését a jogi szempontok mellett az emberi tényezők is befolyásolják.

A köszöntő után az ülnökök mindegyike aláírta esküokmányát és immár a bíróság újdonsült
tagjaként távozott a rendezvényről.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS