Új vezető a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának élén - Szeghő Katalin a nyugdíjba vonuló Kemenes Istvánt váltja a poszton

2019.07. 2. Jogi Fórum / Szegedi Ítélőtábla

Szeghő Katalint, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét nevezte ki 2019. július 19-től 2025. július 18-ig tartó hatállyal Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma vezetőjévé.

Szeghő Katalin 1980-ben diplomázott a József Attila Tudományegyetem (ma: Szegedi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi karán. Bíróvá 1984-ben a Budapesti XX.-XXI. Kerületi Bíróságon nevezték ki, majd 1990-től a Szegedi Városi Bíróság polgári ügyszakában ítélkezett. 1992-ben lett a Szegedi Városi Bíróság elnökhelyettese. 1998-tól a Csongrád Megyei Bíróság fellebbviteli tanácsában ítélkezett, majd 2003-ban a Csongrád Megyei Bíróság Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője lett. 2008 novemberétől a Szegedi Ítélőtábla tanácselnök bírójaként dolgozott.

Szeghő Katalin oktatott a Szegedi Tudományegyetemen, ahol jelenleg a záróvizsgáztatásban vesz részt. Emellett tagja a jogi szakvizsga-bizottságnak, dolgozott több – a Kúria mellett szervezett – tanácsadó testületben és joggyakorlat elemző csoportban. Cikkei jelentek meg szakmai folyóiratokban polgári anyagi és eljárásjogi témákban.

Kinevezését követően elmondta: legfontosabb feladatának szakmai konzultációs fórumok szervezését tekinti aktuális jogalkalmazási kérdésekben a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságok időszerű, színvonalas és egységes ítélkezésének elősegítése érdekében.

"Ezeket a tanácskozásokat elsősorban az alsóbb bíróságok által javasolt témákban szeretném megtartani, segítséget adva a jogértelmezési kérdések megoldásához, a bírói függetlenség maximális tiszteletben tartása mellett. Terveim szerint követjük azt a gyakorlatot is, hogy egy-egy ítélőtáblai bírói tanács látogat el a törvényszékekre, és ott beszélgetés keretében vitatják meg a kollégákkal az egyes törvényi változásokból adódó új feladatokat, illetve a napi ítélkezés során felmerülő kérdéseket" – hangsúlyozta Szeghő Katalin, aki a nyugdíjba vonuló Kemenes Istvánt váltja a Szegedi Ítélőtábla kollégium vezetői posztján.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL