Összeférhetetlen volt a tanítás a bírói pályával - Tudta-e? - Jogtörténeti nyalánkságok

2019.08.27. Jogi Fórum / OBH

A bírói hatalomról szóló 1869:4. tc. igen szigorúan határozta meg a bírói hivatás más hivatásokkal való összeférhetetlenségét. A törvény rendelkezései szerint a bíró nem lehetett például tanár vagy tanító sem.

A törvény rendelkezései szerint a bíró nem lehetett: 

  • "országgyűlési képviselő; 
  • gyakorló ügyvéd, vagy ügynök; 
  • nem viselhetett más, akár állami (polgári, katonai és fizetéses egyházi), akár törvényhatósági vagy községi valóságos vagy tiszteletbeli hivatalt vagy szolgálatot
  • nem lehetett tanár vagy tanító; 
  • nem kereskedhetett, nem űzhetett ipart, vagy bármi olyan foglalkozást, amely a bírói hivatal függetlenségével nem fért össze, vagy amely gátolta őt a hivatalos kötelességei teljesítésében; 
  • nem lehetett politikai folyóirat tulajdonosa, kiadója, szerkesztője sem."

Forrás: OBH

A bíró nem fogadhatott el magánszemélytől sem „nyugpénzt”, sem más adományt vagy javadalmazást.

Ha bírói hivatalba lépése előtt nyert jogot valamilyen díjazásra, a hivatal elfoglalása előtt le kellett erről mondania.

A bíró tagja lehetett a törvényhatósági vagy községi képviselő-testületeknek, de megbízatást vagy kiküldetést nem fogadhatott el tőlük.

A bíró nem lehetett tagja politikai vagy munkás-egyletnek, illetőleg gyülekezetnek, és nem vehetett részt a gyűléseiken.

A bíró közvetve sem folyhatott be a szervezetek működésébe, és nem járulhatott hozzá az ilyen egylet vagy gyülekezet határozatához vagy kérvényéhez.

A bíró nem lehetett az állam által segélyezett vagy biztosított vállalat engedményének tulajdonosa.Nem lehetett részvényes, kereskedelmi vagy ipartársulat elnöke, igazgatója, vagy igazgatótanács, felügyelő-, vizsgáló-, számoltató bizottmány tagja. Ilyen tisztségeket a bíró legfeljebb csak ideiglenesen és fizetés nélkül láthatott el.

Vagyonkezeléssel, képviselettel felruházott gyám vagy gondnok csak akkor lehetett, ha erre őt törvény vagy végrendelet jogosította fel.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
JOGTÖRTÉNET
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL