Mikor terjeszthet elő perújítási indítványt a távollévő terhelt védője? - Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg

2020.07.29. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

A védő vonatkozásában az adott perújítási okra alapított perújítási indítvány észszerűtlenül rövid határidőhöz kötöttsége megszüntethető, ugyanakkor a jogalkotó ezt a garanciát nem érvényesítette következetesen - mondta ki az Alkotmánybíróság III/543/2020.
számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként megállapította, hogy a védő a távollevő és az eljárás alatt külföldön tartózkodó terhelttel szemben lefolytatott eljárást követő perújítási indítványát attól a naptól számított egy hónapon belül terjesztheti elő, amely napon a terhelt az alapügyet befejező ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséről tudomást szerzett.

A határozat alapjául szolgáló bírói kezdeményezésben az indítványozó bíró álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítését kizárja a büntetőeljárásról szóló törvény azon szabályozása, amely szerint a perújítási indítvány benyújtására a távollevő terhelt ellen lefolytatott büntetőeljárást követően mind a terhelt, mind a védője számára az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől számított egy hónap áll a rendelkezésre.

Az Alkotmánybíróság a támadott jogszabályi rendelkezést érintően megállapította, hogy a törvény normaszöveg-javaslatához fűzött indokolása szerint a védő vonatkozásában az adott perújítási okra alapított perújítási indítvány észszerűtlenül rövid határidőhöz kötöttsége megszüntethető, ugyanakkor a jogalkotó ezt a garanciát nem érvényesítette következetesen. A jogalkotó ezt észlelte és módosította a kifogásolt jogszabályi rendelkezést, így az értelmezési bizonytalanság 2021. január 1-jétől már nem áll fenn. Az Alkotmánybíróság szerint ugyanakkor a 2021. január 1-jéig tartó átmeneti időszakban is szükséges és indokolt annak biztosítása, hogy a védő vonatkozásában az adott perújítási okra alapított perújítási indítvány észszerűtlenül rövid határidőhöz kötöttsége ne érvényesüljön, ezért alkotmányos követelményként állapította meg, hogy a hivatkozott esetekben a védőnek is a terhelt tudomásszerzésétől számított egy hónap áll a rendelkezésére a perújítási indítvány benyújtására.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG