Alkotmányos alapjogot sértett a Székesfehérvári Törvényszék - Bírói döntést semmisített meg az Alkotmánybíróság

2020.11.17. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

A fellebbezésről történő értesítés elmaradása súlyosan csorbítja az eljárásban résztvevő, sőt az alapul fekvő eljárást kezdeményező eljárási jogait - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/759/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Székesfehérvári Törvényszék mint másodfokú bíróság fogvatartási körülmények miatti kártalanítás tárgyában hozott végzését.

Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az indítványozó elítélt részére az elsőfokú bíróság kártalanítást állapított meg alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt. A döntést az indítványozó tudomásul vette, az ellen nem fellebbezett. Ezt követően az indítványozót a bíróság arról tájékoztatta, hogy az ügyben, ügyészi fellebbezést követően, másodfokú döntés született, amelyben a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést megváltoztatta és az indítványozó kártalanítási igényét teljes egészében érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy álláspontja szerint a másodfokú döntés sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a másodfokú bíróság az elsőfokú végzéssel szemben benyújtott fellebbezésről sem őt, sem a jogi képviselőjét nem tájékoztatta, így a fellebbezéssel szemben nem tudta érveit kifejteni, arra semmilyen észrevételt nem tudott tenni.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy fellebbezésről történő értesítés elmaradása súlyosan csorbította az eljárásban résztvevő, sőt az alapul fekvő kártalanítási eljárást kezdeményező indítványozónak az eljárási jogait. Az értesítés elmaradása miatt ugyanis a másodfokú bíróság csak az ügyészség érveit ismerhette meg, így egyértelműen sérült a fegyverek egyenlőségének elve. A másodfokú bíróság döntése ezáltal megsértette az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, így az Alkotmánybíróság a támadott bírói döntést megsemmisítette.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK