Gyorsabb lesz a cégbejegyzés

2002.06.15. eVilággazdaság

Megújuló társasági jog: szigorúbb ellenőrzés az állami cégeknél

Új rendelkezések gátolnák meg a fantomcégek létrejöttét. Az állami tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb ellenőrzése is szerepel azokban az igazságügy-minisztériumi tervekben, amelyek a társasági törvény - következő években történő - felülvizsgálatát készítik elő.

A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó rugalmasabb szabályozás lehetőségét, a nyilvánosan működő tőzsdei cégeknél pedig az átláthatóság és a befektetővédelem garanciáit is vizsgálja az ősztől az igazságügyi tárca - közölte a Világgazdasággal Gadó Gábor helyettes államtitkár. Elmondta: valamennyi gazdasági társaság átláthatóságát szolgálná, ha a bejegyzési kérelem benyújtásától kezdve elektronikus irat formájában biztosítható lenne a cégiratok nyilvánossága. A tervekben szerepel az állami cégek szigorúbb kontrollját szolgáló rendelkezések kimunkálása, így például az, hogy az ilyen társaságok csakis a cégbíróság által kijelölt könyvvizsgálót vehetnének igénybe.
A fantomcégek létrejöttét megelőzendő gondolkodnak olyan megoldáson, amely - az ügyletben részt vevők személyazonosságának ellenőrzésére - az üzletrészek átruházását közjegyzői vagy ügyvédi közreműködéshez kötné.

A kft.-kkel és a zártkörű rt.-kkel kapcsolatos mai, általában kötelező jellegű szabályokat - a hitelezővédelmet biztosító paszszusok kivételével - megengedő rendelkezések váltanák fel - fejtette ki Gadó Gábor. A társaságokat a törvény mellékletében közzétett - természetesen nem kötelező - szerződésmintákkal segítenék. Ezek alkalmazása gyorsítaná - akár 8 napra is rövidíthetné - a cégbejegyzési procedúrát. Ugyancsak a gyorsabb ügymenethez járulna hozzá - egyebek közt a hiánypótlásra visszaadott kérelmek számát csökkentené - a cégbejegyzéshez szükséges okiratok teljes körű törvényi felsorolása. A tárca szerint a kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvény alapján megteremthető annak lehetősége, hogy a társaságok közzétételi díjkedvezményben részesüljenek a Cégközlöny-beli megjelenésért.

Régi igény az állami - illetve állami többségi - tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb ellenőrzése. Törekednek egyebek közt arra, hogy az egyszemélyes állami cégeknél megszűnjék az írásos utasítással történő működtetés gyakorlata, és érvényesüljön a határozatok nyilvánosságának követelménye. Ennek feltétele a közgyűlés, a jegyzőkönyv nyilvánossága, illetve a könyvvizsgálói jelenlét, csakúgy, mint az, hogy bizonyos tranzakciók esetén kizárólag könyvvizsgálói ellenjegyzéssel hozható döntés.
A tőzsdei cégek esetében a minisztérium támogatná az értéktőzsde irányítása mellett egy olyan magatartási kódex kidolgozását, amely - a törvényi előírásokat nem igénylő - szabályozási kérdésekben szolgálna útmuta-tóul. Így segítené például a közgyűlések előkészítését, a vezető tisztségviselők díjazásának egységes kialakítását és a részvényesi jogok nagyobb védelmét. Gadó Gábor elmondta: a terveket széles körű társadalmi vitára bocsátják, és annak eredményét hasznosítják majd a társasági és a cégtörvények általános - a kormányprogramban 2003-2004-re előírt - felülvizsgálata során.