Interjúk

Dr. Ódry Viktória - Ady és a hatóság

2021. május 11.

ügyvéd, az Ady és a hatóság című könyv szerzője - A költőóriás, a jog és a hatóságok kapcsolatáról, valamint a tanyák regisztrálásának jogtörténeti érdekességeiről

Dr. Nagy Gusztáv – Rögös út a harvardi diplomáig

2021. április 15.

az Alkotmánybíróság tanácsadója, aki tavaly vette át a Harvard Law School-on a jogász mesterszakos oklevelét - A fiatal alkotmányjogászt harvardi élményeiről kérdeztük

Dr. Tóth Ádám - Az uniós közjegyzőségek szolgálatában

2021. március 19.

a MOKK és a EU Közjegyzőségei Tanácsának elnöke - A CNUE-ről, vezetői tervekről, a közjegyzőséget a digitalizációval, illetve a COVID járvánnyal ért kihívásokról

Dr. Borbás Beatrix - Női jogászok

2021. február 19.

egyetemi oktató, kutató, ügyvéd, a Kúria főtanácsadója - Egy példaértékű jogászi pálya - nőként. Tanulságok és tapasztalatok.

Dr. Kölcsényi Soma - Jogellenes gyermekelvitel

2021. február 4.

ügyvéd, egyetemi oktató - A jogellenes gyermekelvitelről és jogi következményeiről

Dr. Eszteri Dániel - Adatvédelmi incidensek

2020. november 12.

a NAIH adatvédelmi jogásza, Incidensbejelentési Osztályának vezetője, az ELTE és az NKE egyetemi oktatója - Az adatvédelem kockázatairól és az adatvédelmi incidensről

Dr. Sápi Edit - Színpadi művek szerzői joga

2020. október 27.

szerzői jogi szakértő, egyetemi oktató és kutató - A jogterület egyediségéről, aktualitásairól, szabályozási hiányosságairól és bírói gyakorlatáról, a jogász és színházi szakemberek gondolkodásának különbségeiről

Dr. Kónya István - Hivatásból bíró

2020. október 7.

büntetőbíró, a Kúria távozó elnökhelyettese - Pályaválasztásról, hivatásszeretetről, az ifjú jogásznemzedékről, jelentősebb ügyekről, a jogalkotásban vállalt szerepéről

Ifj. Lomnici Zoltán - SZFE-modellváltás jogász szemmel

2020. szeptember 22.

alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány jogi szakértője - A Színház és Filmművészeti Egyetem körüli történések jogi vonatkozásai

Dr. Jany János - Az ezerarcú iszlám jog

2020. június 24.

egyetemi docens, a keleti jogrendszerek nemzetközileg is elismert kutatója - A saríʿa, vagyis az iszlám jog rendszeréről és rugalmasságáról, modernizációjának lehetőségeiről

Dr. Berke Gyula - Munkajog járványhelyzetben

2020. május 26.

a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense - Az új koronavírus megjelenéséhez kapcsolódó aktuális munkajogi kérdésekről

dr. Puskás Sándor - Orvosolt közbeszerzések

2020. március 23.

a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke - a Döntőbizottság működéséről, bírságolási gyakorlatról, a közbeszerzési eljárás jogorvoslatot érintő szabályrendszeréről és a 2019-es év eredményeiről

Dr. Jalsovszky Pál - Az agresszív adóstruktúrák jelentéstételi kötelezettségéről

2020. január 14.

adójogász, ügyvéd, közgazdász - Az agresszív adóstruktúrák jelentéstételi kötelezettségéről, a 2020. júliusban hatályba lépő DAC 6 Irányelvről

Dr. Lantos Judit és Dr. Tálas K. József - Védett márkák és innovációk

2019. október 25.

Idén 70 éves a Danubia. Beszélgetés a Danubia Legal jogi tanácsadóival.

Dr. Orosz Mária - Nemzeti Jogszabálytár

2019. szeptember 23.

a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó jogi tartalomszolgáltatási igazgatója - Amit a Nemzeti Jogszabálytárról tudni érdemes!

Szalayné Sándor Erzsébet - Biztos a nemzeti kisebbségekért

2019. augusztus 27.

egyetemi tanár, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes - A kisebbségvédelem eredményeiről, hiányosságairól, tisztségekről és elismerésekről

Ujfalusi Bettina - Az utca jogásza

2019. július 5.

joghallgató, az Utcajogász Egyesület lelkes és lelkiismeretes aktivistája - Az Egyesület céljáról, tevékenységéről, az önkéntes munka motivációjáról és szépségéről

Dr. Jádi-Németh Andrea - Jogászok a Harvardon

2019. május 24.

ügyvéd, a Harvard Club Hungary elnöke - A világ egyik legnívósabb egyetemének titkairól, a Harvard Law School Association of Europe éves gyűléséről, melynek idén hazánk ad otthont

Dr. Tárnok Balázs - Joggal a felvidéki magyarság szolgálatában

2019. május 22.

felvidéki magyar jogász, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselőjelöltje - Kisebbségvédelemről, európai polgári kezdeményezésekről és a lex Dac-ról

Dr. Fekete Tamás - Etikus ügyvédség

2019. március 27.

a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára - Ügyvédi etikáról, szakmai tisztességről és a hivatásrend tekintélyének megóvásáról

Dr. Veisz Gábor - Európai áldozatsegítés

2019. február 21.

ügyvéd, a Victim Support Europe magyar elnökségi tagja - Az áldozatsegítés aktuális európai és hazai kihívásairól

Dr. Hajnal Péter - Önálló közigazgatási bíráskodás

2018. december 19.

Kúriai bíró, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke - Az önálló közigazgatási bíráskodás létjogosultságáról, új rendszeréről, a legjelentősebb változásokról

Dr. Burai-Kovács János - Megújuló választottbíráskodás

2018. szeptember 20.

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság elnöke - Választottbíráskodás a január 1-jén hatályba lépett az új választottbírósági törvény alapján

Dr. Jakab András és Dr. Fekete Balázs - Internetes Jogtudományi Enciklopédia

2018. július 9.

az IOTEN főszerkesztői - az IOTEN létrejöttéről, létéről és létjogosultságáról

Dr. Fiala-Butora János - Fogyatékosjog tapasztalati alapon

2018. június 14.

az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa - A fogyatékos emberek jogérvényesülésének problematikájáról, a Fogyatékosjogi ENSZ-egyezmény hazai és külföldi hatásairól

Példátlan magyar siker a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen

2018. május 18.

A győztesekkel, Bazánth Barbarával, Németh Olíviával és Balázs Gergővel, – az öttagú csapat három tagjával –, valamint az őket felkészítő dr. Kajtár Gáboral és dr. Csernus Mátéval beszélgettünk

Dr. Péterfalvi Attila - Egységes európai adatvédelem

2018. április 19.

A NAIH elnöke a május 25-dikén hatályba lépő GDPR-ről, annak kihívásairól

Dr. Udvary Sándor - Önvezető autók joga

2018. március 13.

tanszékvezető egyetemi docens - Az autonóm járművek jogi szabályozása - Nemzetközi trendek, jogi és etikai kérdések

Dr. Szalóki Gergely - Biztosítékok a csőd- és felszámolási eljárásokban

2018. január 8.

ügyvéd - A Csődtörvény legfontosabb változásairól, a fiduciárius biztosítékok felszámolásban való alkalmazásáról

Gombos Gábor - Egy emberibb életért

2017. december 22.

a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Bizottságának tagja - A CRPD felé vezető életútjáról, az egyezmény születésének körülményeiről és hatásáról

Nyusti Szilvia

2017. november 28.

a Fogyatékosjogi ENSZ-egyezmény Bizottságát megjárt Nyusti-ügy felperese - A fogyatékos emberek jogérvényesítésének nehézségeiről és sikereinek titkairól

Major Klára és Horváth Ida

2017. november 13.

mediátorok - A bíróságon kívüli közvetítői eljárás előnyeiről, a szakma szépségeiről és nehézségeiről

Dr. Gerő Tamás

2017. október 27.

ügyvéd, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke - Változások a védői kirendelés jogintézményében

Dr. Bodzási Balázs

2017. szeptember 29.

az IM igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára - Az új választottbírósági törvény jogalkotói szemmel

Dr. Jóri András

2017. szeptember 25.

volt adatvédelmi biztos - az Infotv. módosításairól, az új GDPR képzésről, az októberi ágazati napokról

Dr. Balogh Elemér

2017. augusztus 20.

jogtörténész, volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, családról, életútról, és kedvenc témájáról, a boszorkányperekről

Dr. Szecskay András

2017. július 20.

ügyvéd, választottbíró - az új választottbírósági törvény megalkotásának indokoltságáról és vitatott rendelkezéseiről

Dr. Bánáti János

2017. június 14.

ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke - az új ügyvédi törvényről, az ügyvédi hivatásrend jelenéről és jövőjéről

Dr. Erdei Árpád

2017. május 26.

professzor emeritus, volt alkotmánybíró, büntetőjogi jogtudós - Életútról, és az új büntetőeljárási törvényről

Dr. Herke Csongor

2017. április 18.

tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora - Az új büntetőeljárási törvény tervezetéről, a várható újításokról

Dr. Nemessányi Zoltán

2017. március 29.

az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitkára - Az új nemzetközi magánjogi törvényről

Schiffer Miklós - Stílusos jogászok

2017. március 10.

stílus szakértő - Öltözködés, megjelenés, stílus és elegancia a jogi hivatásrendeknél

Dr. Mezei Péter

2017. február 21.

PhD, a SZTE ÁJTK docense, Összehasonlító Jogi Intézetének intézetvezető helyettese - A szerzői jogok legaktuálisabb és legégetőbb kérdéseiről

Dr. Kádár András Kristóf

2016. december 28.

a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke az ésszerű alkalmazkodás jelentőségéről és helyéről a magyar jogrendszerben

Dr. Virágh Előd

2016. november 14.

a Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozatának elnöke a Tagozat céljairól, tevékenységéről, az ügyvédjelölti képzés és a szakvizsga várható reformjáról

Dr. Csiha Gábor

2016. szeptember 6.

alezredes, fellebbviteli főügyészségi katonai ügyész - Az új Be. tervezetéről, a katonai igazságszolgáltatás aktuális kérdéseiről és a Bene–Gergényi–ügy állásáról

Dr. Vörös Imre

2016. június 8.

volt alkotmánybíró, egyetemi tanszékvezető, doktori iskola vezetője, az MTA rendes tagja - Egy szabadúszó jogtudós

Dr. Láncos Petra

2016. április 27.

a PPKE JÁK docense, a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem idei díjazottja - Az Európai Unió nyelvpolitikájáról és nyelvi sokszínűségéről

Dr. Bencze Mátyás

2016. március 31.

egyetemi docens, az MTA TK JTI tudományos munkatársa - Bírói műhibákról és az igazságszolgáltatás függetlenségéről

Dan Goodley

2016. március 3.

a Sheffield Egyetem professzora - Kritikai fogyatékosságról, és a jogászok fogyatékosügyi szerepéről

Dr. Simon Attila

2016. február 24.

munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár - Szigorodó munkaügyi ellenőrzésekről, profilozásról és kormányzati bérajánlásokról

Dr. Hoffmann Tamás

2016. január 27.

nemzetközi jogász a menekülthullám, a terrorfenyegetettség és a szíriai polgárháborús helyzet kérdéseiről

Dr. Görgényi Orsolya

2016. január 6.

a Fiatal Ügyvédek Nemzetközi Egyesületének (AIJA) új, egyben első magyar elnöke - Lehetőségekről és célokról

Földesi Erzsébet

2015. december 3.

az Egyetemes Tervezés Központ (ETIKK) vezetője - Előremutató összefogásról és innovatív szolgáltatás-fejlesztésről

Dr. Patyi András

2015. november 27.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora - Életútról, államreformról és szakemberképzésről

Verdes Tamás

2015. november 5.

a Társaság a Szabadságjogokért fogyatékosügyi programjának koordinátora - Fókuszpontokól és segítő újdonságokról

Dr. Kiss László

2015. október 2.

Alkotmánybíró, minden idők leghosszabb mandátumával. Közigazgatási szakértő, egyetemi oktató. - Őszintén az ügynükügyről

Dr. Borza Beáta

2015. augusztus 26.

az ABJH Esélyegyenlőségi Főosztályának vezetője - A rászorulók méltóságáért - Célokról és megvalósítási lehetőségekről

Dr. Boóc Ádám

2015. július 27.

az Interlegal nemzetközi jogi ügyvédi iroda hálozat új, egyben első magyar elnöke - A szervezetről, annak feladatairól

Dr. Sulyok Tamás

2015. június 30.

az Alkotmánybíróság elnökhelyettese életútról, jog iránti alázatról és az ügyvédség alkotmányos helyzetéről

Dr. Wopera Zsuzsa

2015. május 18.

az Igazságügy Minisztérium miniszteri biztosa az új polgári perrendtartási törvény kodifikációjáról

Dr. Székely László

2015. április 29.

Az jó ombudsman tükör - Beszélgetés az alapvető jogok biztosával

Dr. Turcsánné Dr. Molnár Katalin

2015. április 13.

Sikerre ítélve: Bírósági közvetítői eljárás - Beszélgetés az OBH Bírósági Közvetítés Munkacsoport elnökével

Dr. Lovászy László

2015. március 24.

az ENSZ fogyatékosügyi bizottságának első hallássérült, és egyben a legfiatalabb tagja eredményekről és értékelésükről

Dr. Ganczer Mónika

2015. március 9.

Állampolgárság és államutódlás című könyvével 2014-ben elnyerte a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet

Dr. Könczei György

2015. február 16.

professzor, az ELTE oktatója a fogyatékosság társadalmi elfogadottságáról és jogi szabályozottságról

Dr. Bodzási Balázs

2015. február 4.

az IM helyettes államtitkára készülő jogszabályokról, magánjogi és gazdasági jogi kodifikációs munkáról

Dr. Kovács Péter

2015. január 19.

volt alkotmánybíró, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság első magyar tagja életútról, szakmai pályáról

Dr. Szűcs Andrea

2014. december 23.

a Magyar Ügyvédnők Egyesületének elnöke, az ügyvédnői pálya szépségéről, nehézségeiről, családról és karrieről

Dr. Répássy Róbert

2014. november 24.

az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára politikai, szakmai életútról és jogalkotási kérdésekről

Dr. Makai Lajos

2014. október 28.

a Magyar Bírói Egyesület elnöke az etikus bírói viselkedésről, az új bírói etikai kódexről

Dr. Trócsányi László

2014. szeptember 12.

kutatói, ügyvédi, oktatói, alkotmánybírói, nagyköveti pályafutás után június óta az önálló Igazságügyi Minisztérium vezetője

Dr. Gárdos Péter és Dr. Gárdos István

2014. július 23.

az új Ptk. előkészítésében közreműködő ügyvédek a fogyasztói zálogszerződés új szabályairól

Dr. Ormós Zoltán

2014. június 24.

Jogsértő kommentek az interneten - A szolgáltatók lehetőségeiről és az Alkotmánybírósági határozat lényegéről

Dr. Viplak Ádám

2014. június 10.

Egy magyar jogász Irakban - Az EUJUST LEX-Irak Integrált jogállamiság programról, szakmai kihívásról és iraki hétköznapokról

Dr. Lenkovics Barnabás

2014. május 19.

alkotmánybíró, egykori ombudsman, életről, tulajdonról és szabadságról, egyénről és hatalomról, harag és részrelajlás nélkül

Császár Gergely

2014. május 9.

közlekedési műszaki szakértő a gépjármű szakértés rejtelmeiről

Dr. Solt Pál

2014. április 9.

a Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke, bíráskodásról, kollegiális megbecsülésről, a szakma szeretetéről

Dr. ifj. Lomnici Zoltán

2014. március 17.

alkotmányjogász, ügyvéd, egyetemi oktató, megpecsételt sorsról, Alaptörvényről, alkotmánybírósági döntésekről

Dr. Molnár Tamás

2014. február 27.

Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérm díjas oktató-kutató, közigazgatási szakjogász, pályáról és eredményekről

Dr. Tóth Tihamér

2014. február 19.

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékán-helyettese, szakmai életútról, a versenyjog helyéről és a jogág oktatásáról

Dr. Lábady Tamás

2014. február 6.

volt alkotmánybíró, nyugalmazott ítélőtáblai elnök, egyetemi docens életről és hivatásról

Dr. Bánáti János

2013. december 23.

a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az ügyvédi hivatás önállóságáról és integritásáról

Dr. Lévay Miklós

2013. november 22.

kriminológus, alkotmánybíró a kriminológia társadalmi funkcióiról, kábítószer- és fiatalkori bűnözésről

Dr. Kőrös András

2013. október 31.

a Kúria tanácsvezető bírája az új házassági vagyonjogi szabályokról, a mediációról és a szülői felelősségről

Dr. Darák Péter

2013. október 14.

Kúria és stratégia - Bírósági kapcsolatokról, a jogegységesítés gyakorlatáról, a tudósokkal történő együttműködésről

Dr. Magyar György

2013. október 4.

Milliókat érő börtönviszonyok - Magyar ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának asztalán

Dr. Varju Márton

2013. szeptember 18.

Egyetlen jogászként az MTA Lendület program idei 14 nyertese között

Dr. Fazekas Sándor

2013. augusztus 13.

a Fővárosi Törvényszék elnöke, a hiteles vezetésről, és a törvényszék eredményeiről

Dr. Kukorelli István

2013. július 12.

Egyetemi tanár, volt alkotmánybíró. Volteriánusnak tartja magát, míg Bibó Istvánt a legtürelmesebb magyar demokratának

Dr. Lovász Zoltán

2013. június 11.

a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnöke a lelkiismeretes szakértelemről

Dr. Grad-Gyenge Anikó

2013. május 23.

egyetemi docens, szerzői jogi kodifikációs és jogharmonizációs szakember

Dr. Holló András

2013. április 26.

1989-1990-ben részt vett az új Alkotmány előkészítésében, volt alkotmánybíró, 2003-2005 között a Testület elnöke

Dr. Bihari Mihály

2013. április 2.

professor emeritus, volt alkotmánybíró, 2005 és 2008 között a testület elnöke

Dr. Gyengéné Dr. Nagy Márta Phd.

2013. március 14.

az OBH Mediációs Munkacsoportjának elnöke a bírósági közvetítésről

Dr. Martonyi János

2013. március 8.

külügyminiszter, ügyvéd, egyetemi tanár a világ dolgairól

Dr. Diós Erzsébet

2013. február 19.

bíró, a Magyar Igazságügyi Akadémia osztályvezetője a bírói hivatásról

Dr. Handó Tünde

2013. január 30.

OBH elnök eredményekről, nehézségekről, kihívásokról, várható változásokról

Dr. Agárdi Tamás

2013. január 18.

Igazságügyi grafológus szakértő, igazságügyi hipnózisról, komputeres grafometrikus hazugságvizsgálatról

Dr. Darák Péter

2012. december 27.

Jogászi pályafutásáról és az első évről a Kúria elnöki székében

Nyakas Szilárd

2012. december 3.

Jogi retorika - Szakértő a közéleti kommunikációról és a mediatizált igazságszolgáltatásról

Dr. Kerepesy Krisztián

2012. augusztus 8.

Talárban a Szigeten - beszélgetés Dr. Kerepesy Krisztiánnal, a „Sziget Bíróság” bírájával

Dr. Fülöp Sándor

2012. július 9.

Fülöp Sándort a Rio+20 konferencia kapcsán a világkonferencia eredményeiről, továbbá az Alaptörvényről és a jövő nemzedékek érdekinek hazai képviseletéről kérdeztük.

Dr. Vékás Lajos

2012. április 21.

Interjú Dr. Vékás Lajos Professzor Úrral, az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjának vezetőjével.

Dr. Virág Rudolf

2012. február 10.

A KIM területi államigazgatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkárát kérdeztük.

Dr. Lőrincz Anikó

2012. január 16.

Multinacionális cégek jogi kihívásai - Interjú Dr. Lőrincz Anikóval, a Procter & Gamble vállalati jogtanácsosával

Dr. Garai Borbála

2011. október 28.

Dr. Garai Borbálával, az EU mellett működő Állandó Képviselet igazságügyi szakdiplomatájával beszélgettünk.

Dr. Bense László Erik

2011. október 4.

Interjú Dr. Bense László Erik, veszprémi ügyvéddel

Léderer Sándor

2011. szeptember 13.

Interjú a K-Monitor vezetőjével, Léderer Sándorral.

Dr. Kecskés Gábor

2011. augusztus 22.

Kecskés Gábor nyerte idén az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjainak egyikét.

Dr. Jóri András

2011. július 27.

Interjú Dr. Jóri András, adatvédelmi biztossal.

Dr. Osztovits András

2011. július 18.

Dr. Osztovits Andrással az uniós joganyag ismeretének jelentőségéről, valamint az Unió jövőjéről beszélgettünk.

Dr. Baka András

2011. június 22.

Bírósági reform önerőből - Interjú Baka Andrással

Kitzinger Dávid

2011. május 24.

„Az emberek nem jogkövetők akarnak lenni, hanem jók” – Beszélgetés Kitzinger Dávid osztályvezetővel

Ambrus János

2011. április 22.

Digitalizált Törvényhozási Tudástár az Országgyűlési Könyvtárban

Dr. Lattmann Tamás

2011. február 28.

Emberiség vagy emberiesség?

Dr. Sztancs Edit, Dr. Sárkány Sándor és Dr. Szombati Róbert

2011. január 26.

Feltörekvő jogászgeneráció – Interjú az országos perbeszédverseny dobogósaival.

Dr. Kothencz Éva

2010. november 19.

A közbeszerzési törvény új szabályairól – Interjú Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértővel

Dr. Kocsis Miklós

2010. november 8.

Gondolatok az új felsőoktatási törvénytervezetről – Interjú Dr. Kocsis Miklóssal, a Jogi Fórum rovatvezetőjével.

Dr. Bordás Vilmos

2010. október 12.

az Országos Választási Bizottság elnöke a választási eljárási törvény módosítása nyomán felállt új OVB munkájáról

Dr. Vaskuti András

2010. szeptember 10.

bíró, a Fővárosi Bíróság tanácselnöke a közbiztonsági törvénycsomagról, a szabálysértési törvény, a fiatalkorúakat érintő büntető igazságszolgáltatás aktuális kérdéseiről

Dr. Bék Ágnes

2010. augusztus 16.

a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) elnöke a társasházi törvény 2009. évi módosításairól

Dr. Ádám Antal

2010. július 27.

Alkotmányjogász professor emeritus, nyugalmazott alkotmánybíró, az MTA doktora aktuális alkotmányjogi kérdésekről, aktuálisan felbukkanó alkotmányjogi fogalmakról

Alexa Noémi

2010. július 8.

A Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a szervezet tevékenységéről, kiemelten a korrupció problematikájáról, valamint a bíróságok átláthatóságát és számonkérhetőségét elősegítő programról

Prof. Dr. Herbert Küpper

2010. június 15.

A Kelet-Európai Jogi Intézet magyar joggal foglalkozó tudományos referense, neves nemzetközi és alkotmányjogász a magyar alkotmánytörténet legújabb fejezeteiről, valamint az állampolgársági jog néhány időszerű problémájáról

Dr. Tóth Ádám

2010. május 27.

A MOKK elnöke a fizetési meghagyásos eljárás júniustól hatályba lépő szabályainak hatásairól, az elektronikus FMH rendszerről

Dr. Járó Mária

2010. május 12.

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. vezető jogtanácsosa a jogvédelmi biztosításról

Dr. Jakab András

2010. április 19.

Dr. Jakab András alkotmányjogász, a Jogesetek Magyarázata című folyóirat főszerkesztője az újonnan megjelent, a jogászi érvelőképesség pallérozására hivatott szaklapról

Dr. Demeter Judit

2010. április 2.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke a hatóság munkájáról, a legjellemzőbb panaszokról, tapasztalatokról

Dr. Kovácsy Zsombor

2010. március 9.

Ügyvéd, egészségügyi szakmenedzser, korábban az Egészségügyi Minisztérium jogi és nemzetközi ügyekért felelős szakállamtitkára, az Egészségbiztosítási Felügyelet – első – elnöke az egészségügy helyzetéről, a Felügyelet munkájáról, egészségügyi jogokról és kötelezettségekről.

Dr. Petrik Ferenc

2010. február 12.

A Legfelsőbb Bíróság egykori elnökhelyettese, a Ptk. 1977-es reformjának vezetője az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjáról és a személyi jog megújulásáról

Dr. Kiss Daisy

2010. január 15.

A Magyar Ügyvédi Kamara titkára, az ELTE tiszteletbeli tanára az ügyvédi továbbképzés kötelezővé tételének lehetőségeiről

Dr. Kovács Árpád

2009. december 23.

Az Állami Számvevőszék volt elnöke az elnöki ciklus értékeléséről, az intézmény jelenlegi és lehetséges jövőbeli státuszáról, tanácsadó jellegéről, valamint a kapcsolódó európai tendenciákról

Dr. Freytag András

2009. november 26.

A Cardif Biztosító vezető jogtanácsosát kérdeztük az új Ptk. biztosítási szabályairól.

Sáriné dr. Simkó Ágnes

2009. október 20.

A Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság, valamint a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság tagját kérdeztük az új Polgári Törvénykönyv legvitatottabb rendelkezéseiről.

Dr. Bartos Georgina

2009. október 14.

A Tolna Megyei Önkormányzat főjegyzője a közalkalmazotti törvény (Kjt.) legfontosabb változásairól, valamint az elmúlt egy év során felmerült jogalkalmazási tapasztalatokról.

Sárközy Tamás, Nemes András, Csötönyi Sándor

2009. október 6.

A sportjog és helyzete Magyarországon - prominensek szemével. 3 online meghallgatható interjú a sportjog mint jogág megítéléséről.

Dr. Erdős Gábor

2009. június 24.

Dr. Erdős Gábor, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda bank- és finanszírozási csoportjának vezetője a Csődtörvény módosításáról, az új szabályozásban rejlő reorganizációs tendenciákról, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvédi lehetőségekről.

Dr. Faludi Zoltán

2009. május 13.

Dr. Faludi Zoltán, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda irodavezető partnere, és az Energetikai Állandó Választottbíróság elnöke a Magyar Energia Hivatal által létrehozott Energetikai Állandó Választottbíróságról.

Dr. Kondorosi Ferenc

2009. április 2.

Dr. Kondorosi Ferenc, az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos a Program által elért eddigi eredményekről, a szabályozási tendenciákról és a jövőbeni tervekről.

Dr. Fülöp Sándor

2009. február 3.

Fülöp Sándort, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosát kérdeztük a Hivatala indulásáról, a szervezeti és kapcsolati rendszer kiépítéséről, valamint a hazai környezetvédelem és környezetpolitika aktuális tendenciáiról.

Dr. Pulay Gyula

2009. január 6.

Dr. Pulay Gyulát, az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének (FEMI) főigazgatóját az Intézet szervezetéről, tevékenységéről kérdeztük.

Dr. Majtényi László

2008. október 13.

Dr. Majtényi Lászlót, az ORTT elnökét a lassan féléves elnöki tevékenységéről, az intézményközi együttműködésekről és médiaszabályozás hazai modelljéről kérdeztük.

Dr. Szabó Máté

2008. augusztus 23.

Dr. Szabó Mátét az állampolgári jogok országgyűlési biztosát kérdeztük eddigi biztosi tevékenységéről, a jelen és a jövő prioritásairól, valamint aktuális alapjogi témákról.

Dr. Jakab András

2008. augusztus 21.

Dr. Jakab András alkotmányjogászt, a Liverpooli Egyetem oktatóját kérdeztük a készülő új alkotmánykommentárról, amelynek megjelenése a közeljövőben várható.

Dr. Lövétei István

2008. augusztus 15.

Dr. Lövétei István alkotmányjogászt, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemei adjunktusát kérdeztük a közigazgatási hivatalok működésének jogi alapjairól, és egyéb aktuális alkotmányossági kérdésekről.

Dr. Gadó Gábor

2008. augusztus 4.

Dr. Gadó Gábort, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkárát kérdeztük az elektronikus cégeljárásról és az új Ptk. kodifikációs munkálatairól.

Dr. Fazekas Marianna

2008. július 17.

Dr. Fazekas Mariannát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának docensét, tanszékvezetőjét kérdeztük a közigazgatási eljárási törvényről, az ügyfélközpontú közigazgatásról és a közigazgatási hivatalok státusáról.

Dr. Kiss Daisy

2008. július 11.

Dr. Kiss Daisy ügyvédet, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tiszteletbeli tanárát kérdeztük a módosult Polgári perrendtartásról, a jövőben várható változásokról, s általában polgári eljárásjogunk helyzetéről.

Dr. Szabó Máté Dániel

2008. március 26.

Adatvédelem szakértői szemmel II. - Interjú Dr. Szabó Máté Dániel adatvédelmi szakértővel.

Dr. Jóri András

2008. március 12.

Adatvédelem szakértői szemmel I. - Interjú a Jogi Fórum Adatvédelem rovatának vezetőjével.

Dr. Fleck Zoltán

2007. december 19.

„Mérlegen a bíróság” - Az egy évtizedes bírósági reform értékelése. Interjú Fleck Zoltánnal az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatójával.

Tóth Tamás

2006. január 22.

Beszélgetés Tóth Tamással, az Opten Informatikai Kft. ügyvezetõ igazgatójával.

Dr. Finszter Géza

2005. szeptember 26.

Dr. Finszter Géza a bûn szociológiájáról és a büntetõjog bizalmi tõkéjérõl - a kriminálpolitika vargabetûi

Dr. Mayer Erika

2004. augusztus 11.

Interjú az Infomediátor iroda vezetõjével a szervezetrõl, a szerver-lefoglalások, és más az informatikában lévõ, jogi vonatkozású ügyek részleteirõl.

Losonci György

2004. július 31.

Losonci György úrral, az elsõ óvadék-ügyintézéssel foglalkozó magyar iroda vezetõjével beszélgettünk.

Dr. Jablonszky László, Dr. Báldy Péter, Fodor László

2004. július 6.

Interjú a számítógépalapú jogszabály-gyûjtemények kiadója, a KJK-Kerszöv vezetõivel a cég által végzett munkáról, új termékükrõl a DVD Jogtárról.

Dr. Kiss Judit

2004. május 13.

Beszélgetõpartnerünk Dr. Kiss Judit, a D.A.S. Jogbiztosító munkatársa. A D.A.S. biztosítóról és a jogbiztosítás elõnyeirõl kérdeztük.

Zsiga Henrik

2004. május 3.

Beszélgetõpartnerünk Zsiga Henrik, az EUportál Oktatási és Információs Központ és a hátterét biztosító InterWord Kft. ügyvezetõje.

Dr. Polyák Gábor

2004. április 26.

Beszélgetés Dr. Polyák Gábor médiajogásszal a digitális televíziózásról szóló konferencia kapcsán.

Dr. Tremmel Flórián, Dr. Fenyvesi Csaba, Dr. Herke Csongor

2003. december 9.

Beszélgetõpartnerünk ezúttal egyszerre három szakember, akiket a szokottnál sokkal nagyobb mélységben interjúvoltunk az új büntetõeljárási kódexrõl.

Juhász Gergely

2003. december 4.

Juhász Gergely az ELSA (The European Law Students Association) budapesti szervezetének elnöke. Juhász urat egyrészt a szervezet mûködésérõl, céljairól, programjairól és a jogi felsõoktatásról kérdeztük.

Csikai Attila

2003. november 18.

Az elektronikus hírközlési törvény elõkészítési munkálatairól Csikai Attilát, a kodifikációt irányító szakmai team vezetõjét kérdeztük.

Wirth Judit

2003. november 3.

Wirth Judit a NaNE egyesület vezetõje a nõk elleni erõszakkal kapcsolatos kérdéseinkre válaszolt.

Porcsalmy Imre

2003. augusztus 18.

Beszélgetés Porcsalmy Imrével, a VemSoft ügyvezetõjével a pénzmosás elleni törvénycsomagról és a banki adósnyilvántartásokról

Dr. Nagy László

2003. augusztus 6.

Dr. Nagy László egy németországi ügyvédi iroda vezetõje. Többek közt a magyar cégek uniós üzleti gyakorlatáról kérdeztük.

Nagy Zoltán

2003. április 30.

Beszélgetés az APEH nyomtatványkitöltõ programjairól a fejlesztõ Pillér Kft. ügyvezetõjével, Nagy Zoltánnal.

Dr. Fazekas Géza

2003. április 10.

Dr. Fazekas Géza a KRIMINÁLEXPO c. rendezvény sajtószóvivõje. Az idei konferencia kapcsán válaszolt kérdéseinkre.

Dr. Magyar Elemér

2002. december 8.

Beszélgetés Dr. Magyar Elemérrel, a "Kezdõ bûnözõk kézikönyve" c. könyv szerzõjével, kisebbségi jogvédõvel.

Sasvári Rudolf

2002. november 25.

Beszélgetésünk ezúttal Sasvári Rudolf magánnyomozóval készült.

Dr. Furmann Imre

2002. november 20.

Interjúnk Dr. Furmann Imrével, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda vezetõjével készült.

Dr. Szûcs Andrea

2002. október 31.

Dr. Szûcs Andreával a BÜK nemrégiben megalakult ügyvédnõtagozatáról beszélgettünk.

Dr. Molnár István

2002. október 5.

Eheti beszélgetõpartnerünk Dr. Molnár István, az ARAG Jogvédelmi Biztosító Rt. Vezetõi Tanácsának tagja, az Rt. vezetõ jogtanácsosa.

Dr. Nagy Zoltán

2002. április 30.

Dr. Nagy Zoltánnal a Cybercrime Egyezményrõl, a számítógépes bûnözésrõl és a magyar Btk. reformjáról beszélgettünk.

Dr. Kecskés László

2002. március 18.

Az új Ptk. kodifikációjáról Dr. Kecskés László professzort kérdeztük

Dr. Kovács Kázmér

2002. január 29.

Interjúnk Dr. Kovács Kázmérral, a Magyar Autóklub jogászával készült.

Dr. Mayer Erika

2001. december 17.

Beszélgetés Dr. Mayer Erikával az e-mailben küldött kéretlen reklám, a spam jogi vonatkozásairól.

Dr. Majtényi László

2001. december 10.

Beszélgetés Dr. Majtényi László, volt adatvédelmi biztossal.

Kozér Emõke

2001. november 15.

Kozér Emõke a magyar IQSOFT Rt. termékmanagere, aki a Magyarországon alig egy hónapja elérehetõ i2 szoftver-csomag felelõse.

Fridli Judit

2001. október 19.

Fridli Judit, a Társaság a Szabadságjogokért szervezet ügyvivõje. A TASZ céljairól, munkájáról, eredményeirõl kérdeztük.

Dr. Mándi Sándor

2001. október 14.

Dr. Mándi Sándort a hazai közlekedésben felmerülõ jogi problémákról kérdeztük.

Dr. Bokros Gábor

2001. október 1.

Interjúnk Dr. Bokros Gáborral készült, akit a fegyvertartás körüli jogi vonatkozásokról, helyzetrõl kérdeztünk.

Nádori Péter

2001. szeptember 25.

Eheti interjúnk Nádori Péterrel, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnökségi tagjával készült.

Dr. Sándor Judit

2001. szeptember 17.

Eheti interjúnk Dr. Sándor Judittal készült, akit a genetika, a genomika jogi vonatkozásairól kérdeztünk.

Dr. Szinger András

2001. szeptember 5.

Interjúnk alanya Dr. Szinger András, az Artisjus Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület jogásza.

Dr. Galántai Zoltán

2001. július 28.

Eheti interjúnk alanya Dr. Galántai Zoltán, a Technika az Emberért Alapítvány egyik alapítója.

Dr. Jóri András

2001. június 5.

Az Internet jogi problémáit régóta kutató ügyvéddel, Dr. Jóri Andrással beszélgettünk

Dr. Sarkady Ildikó

2001. május 28.

Dr. Sarkady Ildikó médiajogásszal beszélgettünk.

K. Varga Mihály

2001. május 18.

E-lex.hu - K. Varga Mihállyal, a Köves Clifford Chance Pünder Ügyvédi Iroda üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk

Tóth László

2001. május 6.

Eheti interjúnk Tóth Lászlóval, a Computer Forensics Hungary Kft. ügyvezetõ igazgatójával készült.

Dr. Martini Jenõ

2001. április 29.

Dr. Martini Jenõ ügyvéd és a szülészet-nõgyógyászat, valamint az egészségügyi szervezés szakorvosa, a Magyar Orvos-Jogász Interdiszciplináris Társaság elnöke.

Dr. Eörsi Mátyás

2001. április 22.

Eörsi Mátyást, az Eörsi és Társa Közvetítõ KFT.-tõl, a mediációval kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük meg.

Peter Jaszi

2001. április 4.

Interjú Peter Jaszival, az American University washingtoni jogi karának szerzõi jogi professzorával.

Dr. Mayer Erika

2001. március 22.

Dr. Mayer Erikát, a Nádas & Mayer ügyvédi iroda és a Páneurópa Jogász Unió (PJU) alapítóját, egyben az Internet Szolgáltatók Tanácsa Választottbíróságának tagját kérdeztük.

Dr. Verebics János

2001. március 17.

Dr. Verebics Jánost, az Internet jogi problémáinak elismert szakértõjét kérdeztük.