Napjaink egyik legfõbb információpolitikai slágertémája az elektronikus közigazgatás, mely egyelõre többnyire csak elméleti, mint gyakorlati szinten van jelen hazánkban. Bár mutatkoznak egyes pozitív jelek, mint pl. az elektronikus aláírásról szóló törvény elfogadása, még az elõzõ parlamenti ciklusban, igazából a hétköznapok szintjén még mindig a papíralapú ügyintézés a jellemzõ.
Azonban találhatunk kivételt és követendõ példaként felmutatható kezdeményezést, mégpedig az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal részérõl. A pénzügyjogi terület adminisztrációja már a kezdetektõl szorosan összekapcsolódott az informatikai fejlõdéssel, így persze nem véletlenrõl van szó.
Ami azonban kifejezetten üdvözlendõ, hogy az adóbevallások elkészítésének megkönnyítésére egy ideje már mindenki számára elérhetõ az APEH honlapján több segédprogram és bevallásminta, melyek segítségével sokkal gyorsabban és kevesebb hibával készülhetnek el a bevallások.
A segédprogramot fejlesztõ Pillér Kft. ügyvezetõjét, Nagy Zoltánt kérdeztük errõl az új lehetõségrõl, a várható fejlesztésekrõl.

– Kérem, mutassa be röviden milyen szoftver – szoftverek érhetõk el az APEH honlapján és ezekkel mely bevallások készíthetõk el?

Az APEH évek óta arra törekszik, hogy a bizonylatok kitöltését megkönnyítõ, az Internetrõl letölthetõ ingyenes programokkal segítse ügyfelei munkáját. Mindazon nyomtatványfajták elérhetõek elektronikusan (közel 100 féle), melyekre a teljes adózói körnek – magánvállalkozóknak, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek- szüksége lehet.

Ezek a letölthetõ nyomtatványok és a – szintén az APEH honlapjáról letölthetõ – speciális postázó programok képezik az alapját a hitelesítõ bizonylatos elektronikus adóbevallás (ELAB) és az elektronikus aláírással hitelesített elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás (ABDA) rendszereknek is, amely két lehetõség jelenleg csak vállalkozások részére érhetõ el.

– Az Önök munkája nagy felelõséggel jár, hiszen, ha a szoftverben egyetlen apró hiba marad, az hibás bevallások tömegét eredményezheti. Mennyire összetett a folyamat, mennyi idõt szánnak a tesztelésre?

A nyomtatványok megtervezésének elõkészítése, a kitöltés ellenõrzõ algoritmusok összeállítása már az elõzõ év nyarán megkezdõdnek az APEH illetékes fõosztályaival közösen. Az egyes adóbevallások beadási határidejének figyelembe vételével ütemtervet alakítunk ki a bevallások elkészítésére, a tervezési, tesztelési, javítási fázisok határidejét is rögzítjük. Munkánkat nagymértékben segíti az általunk fejlesztett nyomtatványtervezõ program is, amely lehetõvé teszi mind a képi tervezés, mind a mezõk közötti összefüggés vizsgálatok gyors megvalósítását.

A tesztelési fázis bonyolultabb bevallások esetében több hétig is eltarthat. A tesztelésben részt vesznek az APEH adóügyi szakértõi és felkért külsõ adószakértõk is. Az alapos, mindenre kiterjedõ vizsgálat ellenére is elõfordulhat, hogy apróbb hiba marad a programokban. A gondos tesztelés eredményeként, arra még nem volt példa, hogy tömegesen rossz bevallás érkezett volna, mivel az esetleg elõforduló hibák inkább csak a kevés embert érintõ, ritkán elõforduló esetekben jelentkeznek. Az ellenõrzés kikapcsolásával lehetõség van a bizonylatok tetszõleges kitöltésére, a helytelen mûködés korrigálására. Az esetleg elõforduló hibákra leggyakrabban a felhasználók hívják fel figyelmünket, ezek kijavítása, ellenõrzése és az interneten való megjelentetése mára már rutineljárássá vált. A kijavított nyomtatványt akár egy napon belül használhatják az ügyfelek.

Örömmel mondhatjuk, hogy az így kitöltött bevallások hibaaránya lényegesen kisebb mint a papír alapon beérkezõké, és a kritikai észrevételek mellett számos elismerõ véleménnyel találkozunk az adózók részérõl.

– A program felülete ismerõs lehet mindenki számára, aki már dolgozott Windows-környezetben, mégis, nyilván nem állnak meg a fejlesztésével. Milyen új opciók, lehetõségek beépítését tervezik?

A nyomtatványkitöltõ programok évrõl-évre fejlõdnek. Törekszünk arra, hogy egyre többen használják a nyomtatványokat, ezek egyre több szolgáltatást nyújtsanak, amihez figyelembe vesszük a felhasználók javaslatait is. Az alábbiakban néhány tervezett módosítást említek:

  • verziófigyelés
  • a hibaüzenetek mellett figyelmeztetõ üzenetek bevezetése
  • a hibásan kitöltött bevalláshoz a hiba megkeresésének támogatása
  • a program által végzett számítások mûködésének gyorsítása.

– Nyilván minden felhasználóban felmerül majd a kérdés, hogyan fogadják majd ezt a nem kézzel írott, kinyomtatott bevallást? Hogyan viszonyulnak az ilyen iratokhoz az APEH-nél? Idõben jelent-e elõnyt az így elkészített bevallás?

Természetesen ezeket a nyomtatványokat az APEH elfogadja, ha az adózó az aláírásával hitelesíti.

Az elektronikus nyomtatványok esetében jelentõsen csökkent a kitöltési hibák száma, kevesebb adategyeztetés, javítás szükséges, ezáltal gyorsabb a feldolgozás, amit az adózó úgy érzékel, hogy az esetleges adó-visszatérítés hamarabb jelenik meg folyószámláján, kevesebb adategyeztetésre és hibajavításra kell megjelennie személyesen az APEH-nál.

Az idei év újdonsága volt az ún. kétdimenziós pontkód használata, amely elektronikus úton beolvasható-feldolgozható formában tartalmazza a bevallás adatait. Ezáltal jelentõsen csökkennek a bevallások számítógépre viteléhez szükséges adatrögzítõi feladatok , és a beküldött nyomtatványok feldolgozása is felgyorsul és olcsóbb lesz.

– Vannak esetleg adatok arra nézve, hogy mennyien alkalmazzák az Önök szoftverét, esetleg érezhetõ-e már az ügyintézésben hogy komoly felhasználói tábor alakult ki?

Az Adóhivatal statisztikákat vezet az Internetes szolgáltatásáról. Így pontos adatokkal rendelkezik, mint a Web szerverekrõl történõ letöltésekrõl, mint a megyei igazgatóságokra beérkezõ számítógéppel kitöltött bevallásokról. A két adat nem egyezik meg, mivel egy-egy letöltött programmal több adózó nyomtatványát is kitölthetik. Gondoljunk csak arra, hogy a személyi jövedelemadónál egy egész család bevallását tudják elkészíteni egy letöltéssel, vagy a könyvelõirodákban sok ügyfél bevallását készítik el sorozatban. Az évek során egyre nõt azon adózók száma, amelyek ezeket az ingyenes programokat használják. Sok hivatkozás található programjainkra az interneten és a szakmai kamarák, egyesületek kimondottan ajánlják is a használatát.

Példaként néhány jellemzõ adat, összehasonlítva az idei és az elõzõ évi értékeket:

SZJA bevallás (0253) 2002.04.26. 2003.04.26.
A nyilvántartott bevallások közül internetes programmal elkészített bevallás (db) 309 606 628 604
A nyilvántartott bevallásokhoz viszonyított internetes arány (%) 12,9 26,1
Internetes letöltések száma (db) 107 710 183 592
0203-as bevallás 2002.04.26. 2003.04.26.
Nyilvántartott (db) 406 454 424 519
A nyilvántartott bevallások közül internetes programmal elkészített bevallás (db) 124 374 228 743
A nyilvántartott bevallásokhoz viszonyított internetes arány (%) 30,6 53,9
Internetes letöltések száma (db) 34 719 74 912
0207-es bevallás 2002.04.26. 2003.04.26.
Nyilvántartott (db) 167 317 150 076
A nyilvántartott bevallások közül internetes programmal elkészített bevallás (db) 22 804 42 990
A nyilvántartott bevallásokhoz viszonyított internetes arány (%) 13,6 28,6
Internetes letöltések száma (db) 23 108 42 502
0301-es havi bevallás 2002.04.26. 2003.04.26.
Nyilvántartott (db) 48 965 51 808
A nyilvántartott bevallások közül internetes programmal elkészített bevallás (db) 17 804 31 714
A nyilvántartott bevallásokhoz viszonyított internetes arány (%) 36,4 61,2
Internetes letöltések száma (db) 14 074 34 063
0365-ös havi bevallás 2002.04.26. 2003.04.26.
Nyilvántartott (db) 197 685 204 663
A nyilvántartott bevallások közül internetes programmal elkészített bevallás (db) 59 050 111 769
A nyilvántartott bevallásokhoz viszonyított internetes arány (%) 29,9 54,6

– Volt valamilyen külföldi minta, ahova fordulni tudtak, vagy a teljes fejlesztést Önök végezték el?

Bár több országban van hasonló szolgáltatása az
ottani adóhivatalnak, az APEH által jelenleg használt megoldást teljes egészében a Pillér kft. fejlesztette ki. Magyarországon korábban több kísérlet is történt számítógépes adóbevallás-kitöltésre, de ezek nem nyújtották azokat a szolgáltatásokat, melyeket a felhasználók elvártak tõlük és így nem tudtak elterjedni.

– Milyen területeken tud elképzelni hasonló megoldást, esetleg már készülnek ilyen jellegû szoftverek más hivatalok és ügyfeleik részére is?
Minden olyan területen használható ez a megoldás, ahol valamilyen nyomtatvány kitöltése válik szükségessé, legyen szó akár egyszerû adatlapokról akár nagybonyolultságú, összetett belsõ összefüggéseket tartalmazó kérdõívekrõl, nyomtatványokról. A Pillér Kft. által kifejlesztett technológia lehetõvé teszi, hogy igen rövid fejlesztési idõ mellett magas színvonalú program készüljön. A megoldás alkalmazható a vám, a helyi adók, az államigazgatás, a statisztika, a pénzügy, stb. területen is.

– Végül kiknek tudja ajánlani tiszta szívvel a szoftver használatát, milyen elõnyeit emelné ki Ön?

Az elõbb elmondottakból kiderül, hogy az internetes nyomtatványok használatát mindenkinek ajánljuk, legyen az magánszemély, kisvállalkozás, vagy nagyvállalat. Eredményesen használhatják a könyvelõirodák és olyan cégek is, amelyek integrált számítógépes pénzügyi rendszert használnak, mivel az adatok a kitöltõ programba importálhatóak, megtakarítva ezáltal az adózó részére is a rögzítési idõt és kiküszöbölve a rögzítési hibákat. Törekszünk arra, hogy programjainkat egyre nagyobb tudással ruházzuk fel, és ezáltal az adóbevallás egyre kevesebb gondot jelentsen, mind az ügyfeleknek, mind az Adóhivatalnak.