Interjúnk Porcsalmy Imrével, a VemSoft Kft. ügyvezetõjével készült. A cég elsõsorban egyedi igényekre és a hazai gazdasági környezetre szabott, számítógépes rendszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozó informatikai vállalkozás, több mint 10 éves banki és vállalati szoftverfejlesztési tapasztalattal. Azért kerestük meg Porcsalmy Urat, mert a cég jelenleg egy pénzmosás elleni adatlaprögzítõ- és lekérdezõ rendszert is fejleszt, ami a pénzmosás elleni törvénycsomag rendelkezéseinek
betartását teszi lehetõvé a szigorított szabályok által érintett szolgáltatóknak, akiknek a listája meglehetõsen hosszú: az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytatók, az okleveles könyvelõk, adószakértõk és tanácsadók, a nemesfémmel, drágakõvel, az ezekbõl készült tárgyakkal, ékszerekkel, kulturális javakkal, mûvészeti alkotásokkal kereskedõk, azokat
árverésen, vagy bizományosként értékesítõk tartoznak ide. Az ilyen tevékenységet folytató, tíznél több alkalmazottat foglalkoztató cégeknek még másfél hónap áll rendelkezésére, hogy egy olyan belsõ ellenõrzõ és információs rendszert helyezzenek mûködésbe amely a pénzmosást lehetõvé tevõ, illetõleg megvalósító üzleti kapcsolatok, ügyleti megbízások megakadályozása érdekében az ügyfelek azonosítását segíti elõ.

– A kapcsolódó híradásokban egyenesen arról beszéltek, hogy Magyarország nemcsak hogy lekerült az új intézkedéseknek köszönhetõen a FATF “feketelistájáról”, de a szabályok betartásával vissza sem kerühet oda. Többen túlzottan szigorúnak is nevezték a kibocsátott törvénycsomagot. Kérem mutassa be ennek fõbb pontjait!

Egy ilyen törvénycsomag nem lehet eléggé szigorú, ha az elérendõ cél a terrorizmussal szembeni biztonságunkat jelenti. Márpedig a pénzmosás megakadályozása elsõdlegesen a terrorizmus, a kábítószer és a bûncselekményekbõl származó jövedelmek elszigetelését jelentené. Ezen célok sikeres megvalósítása mindannyiunk biztonságosabb környezetét eredményezné. Azonban hiába a nagyon szigorú rendelkezés, ha a környezetünk nem ennek megfelelõ biztonsági követelményeket fogalmaz meg. A jelenlegi törvénnyel kapcsolatban pedig a környezõ országok, de még az USA, ahol most szinte hisztérikus a terrorizmustól való félelem � sem gondolkodik ilyen mélységû rendelkezésekben.

A könyvvizsgálók, a mûkincskereskedõk, az ügyvédek bevonása a jelentésre kötelezettek körébe jelentõs ellenállásba ütközhet, hiszen a megbízó érdekeivel szemben tevékenykedõ szolgáltató elõbb utóbb jelentõs ügyfélkört veszíthet. Ehhez elegendõ talán egyetlen téves bejelentés, és meghurcolt ügyfél is.

A másik nehéz pontja a törvénynek talán éppen az informatikai rendszer kötelezõvé teétele lehet. Egy-egy ilyen rendszer nem olcsó. Sokszor nem is a szoftver ára miatt, hanem a bevezetési költségek miatt. Egy bank esetében ez akár az ügyvitel gyorsítását is eredményezheti, de például a pénzváltók esetében ez szinte kivitelezhetetlen, hiszen nem csak anyagi, de technológiai korlátok is sokszor lehetetlenné teszik a rendszer kialakítását.

– Összehasonlítva más országokkal – konkrét példákon szemléltetve – hogyan lehetne bemutatni a szigor növekedését?

Az USA 10.000 USD esetében kér azonosítást, az európai országok többsége 15.000 eurónál, míg nálunk ez a határ 2M Ft. Talán már ebbõl is látszik, hogy itt is szigorúbban állunk, mint a szokásos norma. Az érintettek körét pedig a FATF is csak ajánlja kiterjeszteni a nálunk most elfogadott körre, de egyelõre nem látni olyan európai országot, aki pl. az ügyvédekre, vagy a könyvelõkre írna elõ hasonló jelentési kötelezettséget.

– Kérem mutassa be az Önök által fejlesztett szoftvert! Mennyire integrálható egy szolgáltató már mûködõ üzleti rendszereibe? Mûködik-e online környezetben is?

A rendszerünk fõ erénye pontosan a változatos környezetbe is könnyen megvalósítható illeszthetõség. A rendszer önálló adatbázissal rendelkezik, de igen változatos interfészek kerültek kiépítésre a kapcsolódó rendszerek adatainak fogadására.

Rendszerünk elsõsorban a pénzügyi szektorban meglévõ jellegzetességekhez illeszkedik, de mivel a rögzítendõ adatok azonosak, így szinte tetszõleges profilú szervezet számára használható.

Mint a rendszereink általában, ez is on-line környezetet feltételez, és a legkorszerûbb WEB technológiát alkalmazzuk ennél az alkalmazásnál is. Ennek is köszönhetõ a rendszer rugalmassága, és hordozhatósága a legkülönfélébb hardver környezetek között is.

– Mennyire képesek alkalmazkodni az egyedi igényekhez? Körülbelül mennyi idõ alatt képesek “lábra állítani” a rendszert az ügyfeleknél – ideértve a felhasználók felkészítését is?

Egyedi igények mindíg felmerülnek egy nagyobb rendszer bevezetésének tervezésekor. Munkatársaink nagy pénzügyi és banki tapasztalattal rendelkeznek, hogy a leginkább költséghatékony megoldást ajánlják a felmerült probléma megoldására. Általában ezen igények paraméterezése jelenti a rendszer “lábra állításának” nagyobb részét. Ezekkel együtt is, a szakaszolt bevezethetõségnek köszönhetõen akár néhány hét alatt képesek vagyunk a Megrendelõnél meglévõ eszközökre telepíteni a rendszer alapvetõ funkcióit.

– A VemSoft Kft. – mint az a bevezetõben már szerepelt – több területen is fejleszt ügyviteli- és nyilvántartó rendszereket. Porcsalmy Úr nevével a banki adósnyilvántartásokkal kapcsolatos híradásokban is lehetett találkozni. Összefoglalná röviden ennek eseményeit, és az Önök szerepét? Milyen fejlemények vannak ezen a téren?

Sajnos nem született megoldás a felvetett problémára. Ez a helyzet mindannyiunk számára kényelmetlenséget jelent az ügyintézés lassúságában, az ügyletek bizonytalanságának tekintetében is.

Hiszem, hogy a pozitív adóslista minden becsületes állampolgár érdeke lehetne, és az informatikus társadalom képes lenne biztosítani az adatok olyan szûk köre mellet is a szolgáltatást, ami nem ütközik adatvédelmi akadályokba, mégis egyszerûsíti a hitelfelvétel adminisztratív lépéseit.

Tényszerûen: fele annyi papírral, igazolással és pecséttel is lehetne biztonságosan hitelhez jutni, ráadásul olcsóbban, hiszen a kockázat is jelentõsen csökkenne az adatok hitelességének köszönhetõen.

Nem elrugaszkodott gondolat ez, például az USA ma is rendelkezik hasonló rendszerrel. Ott tényleg 10 perc a hitelképesség eldöntése. Nálunk ha 10 perc pl. egy áruhitel esetében, akkor a kockázat nagysága miatt a kamat is nagy. Ha pl. egy lakáshitelnél a bírálat 2 hónap, akkor a kockázat kisebb, így a kamat is.

– Milyen – adatvédelmi – kodifikációra volna szükség az ezzel kapcsolatos munka elkezdéséhez? Mit jelent a “pozitív lista” és miért preferálják Önök a nem fizetõket nyilvántartó “negatív” verzióval szemben?

Az elõbbiekben már kifejtettem az elõnyeit, beszéljünk most tehát a feladatról. A munka elkezdéséhez talán az lenne a leglényegesebb lépés, ha létrejöhetne egy olyan bizottság, amely jogászokból, banki hitelezési területért felelõs vezetõkbõl és az informatika ezen területén járatos szakemberekbõl állna. Ez a bizottság talán képes lenne egy olyan szûk adathalmazt meghatározni, amely adatvédelmi szempontból is elfogadható, és mégis segíti a hitelezési munka hatékonyságának növelését, ezáltal a kockázat csökkentését. Ma még a banki szakemberek egy része is úgy véli, hogy egy ilyen adatbázis veszélyes lehet az üzleti érdekeikre. Azonban erre a problémára is csak valamilyen párbeszéd útján lehetne megoldást találni.
Ne felejtsük el, hogy jelenleg is milyen mélységben állnak rendelkezésre rólunk adatok központi rendszerekben (BM,Apeh,BAR,Földhivatal�) A becsületes állampolgár ezeknek többnyire az elõnyeit élvezi, hiszen egy elvesztett személyi igazolvány, vagy jogosítvány pótlásához nem kell minden eredeti okmányát elõkeresni, megkérni különbözõ helyekrõl.

Valami hasonló elven bizonyosan kidolgozható egy olyan rendszer, ami kifejezetten az állampolgárok kényelmét szolgálja, egyben pedig biztosítja a bankok számára a kockázat csökkentéséhez szükséges hiteles információkat.

– Milyen más jelentõs termékei vannak a VemSoft Kft-nek, ami kiemelt érdeklõdésre tarthat számot valamilyen tulajdonsága miatt?

Hosszú ideje dolgozunk már olyan rendszereken, melyek a hitelezéssel foglalkozó pénzintézetek életét hivatott könnyíteni. Ilyen rendszer például a Behajtási tevékenységet támogató rendszerünk is, melynek bevezetésével jelentõsen automatizálható a késedelembe esett adósok nyilvántartása. A rendszer értesítést, felszólítást küld az adósnak, jegyzi az adóssal kötött megállapodásokat és figyeli azok teljesülését, és nem utolsó sorban ma is adatokat képes szolgáltatni az uniós csatlakozással egyre sürgetõbbé váló BASEL II kimutatások és minõsítések korrekt kezeléséhez.

Emellett folyamatosan követjük az államilag támogatott lakáshitelezés változásait, melyet hitelnyilvántartó és számlavezetõ rendszerünkön folyamatosan átvezetünk.

Szintén a pénzintézetek életét könnyíti meg az aláírás nyilvántartó rendszerünk, mely szükségtelenné teszi az ügyfelek aláírási címpéldányainak folyamatos kikeresését, hiszen a számlavezetõ rendszerhez kapcsolva a számlaszám megjelenése után azonnal elõkeresi az ügyfélkartont, aláírással, fényképpel, megjegyzésekkel együtt, jelentõsen növelve az ügyintézõk hatékonyságát, és gyorsítva az ügyintézést.