Zsiga Henrik

2004. május 3. Vikman László, Budapest

Beszélgetõpartnerünk Zsiga Henrik, az EUportál Oktatási és Információs Központ és a hátterét biztosító InterWord Kft. ügyvezetõje. Magyarország május 1-i uniós csatlakozása mindannyiunktól új készségek és szemléletmódok elsajátítását követeli meg, ebben segíthet elsõsorban a vállalkozói rétegnek a Központ által üzemeltet euportal.hu, és a különbözõ gyakorlatorientált tanfolyamok. A Központ munkájáról, eredményeirõl, jövõbeli céljairól beszélgettünk.

- Kérem mondjon néhány szót a kezdetekrõl. Hogyan alakult a Központ, és hogyan találták meg a megfelelõ szakembergárdát a kitûzött feladatokhoz?

Az a felismerés vezérelt minket, hogy Magyarországon rendkívül hiányos az uniós felkészítés. Célunk egy szakmailag megalapozott, pártpolitikától független integrációs felkészítés kialakítása volt. Tevékenységünket két szintre alapoztuk: Központunkban munkatársaink segítségével adjuk meg a fejlesztési irányvonalakat, melyeket külsõs szakemberek hajtanak végre. Így mindig rendelkezésre áll a legfelkészültebb szakembergárda.

- Az Önök honlapja (http://www.euportal.hu/) rendkívül tartalomgazdag. Ön mely részeit emelné ki, amelyek miatt különlegesnek nevezné?

Kezdetben Európai Uniós ismereteket közöltünk a honlapon és egy tanfolyamot készítettünk, amelyet az interneten keresztül lehetett elérni. Projektünkhöz szakmai támogatást kaptunk az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjától. A siker nem maradt el, de annak mértéke minket is meglepett. Ezen felbuzdulva bõvítettük tananyagkínálatunkat. Képzéseinket áthelyeztük a www.eutanfolyam.hu oldalra, az euportál pedig a hírszolgáltatás mellett kiegészült 'tantermi' tanfolyamaink bemutatásával.

- Jelenleg milyen szolgáltatásokat nyújtanak? Milyen készségeket sajátíthat el, aki az Önök tanfolyamain részt vesz? Jelenthetnek ezek valamilyen pluszt a munkaerõpiacon?

Közel harminc féle területen nyújtunk Európai Uniós képzést. Végzett hallgatóink, akik az oktatási, illetve versenyszféra számos területérõl kerülnek ki, annyiban profitálnak tanfolyamainkból, hogy versenytársaikkal szemben objektív és hatékony felkészítést kapnak a rájuk váró feladatokról, a csatlakozás hatásairól. A megszerzett oklevélnek pedig számos felsõoktatási intézményben, valamint a gazdaság területén van egyre nagyobb hitele.

- Elsõsorban kiknek ajánlaná a tanfolyamokat? Csak a szolgáltatói, ipari szféra szereplõi szerezhetnek értékes és a szakmájuk eredményes folytatásához tudást Önöknél, vagy a több szempontból is hátrányos helyzetû agrárszférának is szólnak az Önök által szervezett képzések?

Mindenképpen ösztönözzük azon rétegek részvételét programunkban, akiket esetleg hátrányosan érinthet a csatlakozás. A sikerágazatokhoz tartozók, a fiatalok, értelmiségiek maguktól is megtalálják képzéseinket, viszont az agrárszférában dolgozók, alacsonyabb iskolázottságúaknak segítségre, bíztatásra van szükségük. Õk egyébként is félnek az internettõl. Részben a számítástechnikától idegenkedõk számára alakítottuk ki országos hálózatunkat, amelynek segítségével - megfelelõ igény esetén - hazánk szinte bármely pontján tantermi körülmények között sajátíthatják el az érdeklõdõk a kiszemelt ismeretanyagot.

- Mennyiben változtatja meg az Önök munkáját a csatlakozás? Nyilván ettõl még nem fejezõdik be az Önök tevékenysége, milyen új lehetõségek nyílnak meg, milyen új célokat tûztek ki maguk elé?

Tevékenységünk nemhogy csökkenni, hanem nõni fog a csatlakozás következtében. Nagyon sokan csak most ébrednek rá a felkészülés fontosságára. Ennek fényében képzéseinket folyamtosan frissítjük, bõvítjük, hogy megfeleljen a változó és egyre magasabb követelményeknek.