Dr. Kiss Judit

2004. május 13. Vikman László, Budapest

Beszélgetõpartnerünk Dr. Kiss Judit, a D.A.S. Jogbiztosító munkatársa. A D.A.S. biztosítóról és a jogbiztosítás elõnyeirõl kérdeztük.

- Kérem mutassa be röviden a DAS-t! Milyen lefedettségû a cégcsoport nemzetközi szinten?

A D.A.S. Csoport élén a Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs-AG áll, amely Európa legnagyobb jogvédelmi tevékenységre szakosodott biztosítója. A D.A.S. az ERGO-Biztosítócsoport tagja. A D.A.S. 15 európai országban rendelkezik leányvállalattal, azonban ügyvédi partnerhálózata segítségével Európa egész területén biztosít jogvédelmet ügyfeleinek. A D.A.S. Csoport kizárólag jogvédelmi biztosítással foglalkozik, ezzel garantálja ügyfelei számára, hogy az igényérvényesítés során kizárólag az ügyfelei érdekei vezéreleik.

Társaságunk 2002 nyarán kezdte meg mûködését Magyarországon 320 milló forintos alaptõkével. Jelenleg több mint 10.000 ügyfelünk van, akiknek a nap 24 órájában állunk rendelkezésére. A D.A.S. filozófiája: Megteremteni ügyfeleink számára azt a szakmai és anyagi hátteret, amely a sikeres jogi érdekérvényesítéshez szükséges, ezáltal esélyegyenlõséget biztosítunk számukra bárkivel szemben. Ezért választottuk mottónknak: D.A.S. ...Mert jogában áll...

- Kiknek ajánlják elsõsorban a cég szolgáltatásait?

Jelenleg két típusú biztosítást ajánlunk ügyfeleinknek:
Közlekedési jogvédelem: mindazoknak ajánljuk, akik jármûvet vezetnak, azzal közlekednek és fontos számukra, hogy biztonságban érezzék magukat minden olyan váratlan esetben, amelyeknek elintézéséhez elengedhetetlen a jogi szaktudás.
Családi jogvédelem: mindenkinek ajánljuk, akinek fontos a családja jogbiztonsága.
Cégjogvédelmi szolgáltatásunk pedig elõkészületben van.

- Milyen költségektõl, kockázatoktól kímélheti meg magát az, aki Önökkel szerzõdik?

A jogvédelmi biztosítás polgári-, büntetõ-, szabálysértési eljárással kapcsolatos eljárási költségek, valamint ügyvédi munkadíj megfizetésére nyújt fedezetet. Így különösen: az eljárási illetékeket, szakértõi díjelõlegeket, tanúköltséget, valamint az ügyvédi munkadíjat fizetjük ki ügyfelünk helyett. Abban az esetben, ha ügyfelünk pervesztes, úgy megfizetjük helyette a bíróság által, az ellenoldal részére megítélt perköltséget is.

- Milyen konkrét kiadásokat térítenek meg ügyfeleik számára?

Eljárási illeték, szakértõi díjak (gépjármû müszaki szakértõi, orvosszakértõi, könyvvizsgálói stb.), tanúk utazási költsége, ügyvédi munkadíj, perköltségként érvényesíthetõ kiadások, végrehajtás költsége, ellenoldalnak megítélt perköltség kifizetése, illetve óvadék megelõlegezése.

- Néhány konkrétabb példán keresztül esetleg tudná érzékeltetni a jogbiztosítás hatékonyságát, hasznosságát?

Ügyfelünk gépkocsijával viharos esõs idõben haladt az úton, amikor egy kiálló tárgyra futott rá. Az ütközés következtében a gépjármû motorja megrepedt és beszívta az esõvizet, így az autóban 1,5 M Ft-os motorkár keletkezett. Ügyfelünk a CASCO biztosítására kívánta rendezni a kárt, amely azonban arra hivatkozással utasította el a kárkifizetést, hogy a motorhibát a jármû nem rendeltetésszerû használata okozta. Ügyfelünk ekkor a D.A.S. segítségét kérte. Az eljárásba bevont mûszaki szakértõ vizsgálata egyértelmûen megállapította, hogy a motorkár kizárólag külsõ behatás eredményeként keletkezett és kategorikusan kizárta azt, hogy a kár a nem rendeltetésszerû használatból eredt. A biztosító többszöri felszólítás után elfogadta a szakértõi vizsgálat eredményét és a kárt késedelmi kamatokkal együtt a CASCO biztosítási szerzõdésnek megfelelõen kifizette ügyfelünknek.

Egy másik alkalommal az ügyfél Horvátországban nyaralt gyermekével. Hazafelé utazva, a hegyi útszakaszon nem az útviszonyoknak megfelelõen vezette személygépkocsiját, amely, az útról lesodródva, az útpadkán megpördült és az árokba borult. A baleset következtében a vele együtt utazó 18 éven aluli gyermeke, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A horvát rendõrség elvette ügyfelünk vezetõi engedélyét és útlevelét, és gyorsított eljárásban bíróság elé kívánta állítani. Az ügyfelünk a baleset helyszínérõl azonnal felvette a kapcsolatot kárrendezési osztályunk vezetõjével, aki a D.A.S. horvátországi partner-ügyvédjét értesítette. A horvát jogban jártas ügyvéd látta el ügyfelünk védelmét, ennek eredményeként az ügyfelünket nem állították bíróság elé, hanem megrovásban részesítették és hazaengedték Magyarországra. Az ügyet 24 óra alatt sikerült megoldani. Szakértõ ügyvédi védelem nélkül ilyen esetekben a horvát joggyakorlat alapján ügyfelünknek jelentõs pénzbírságot kellett volna fizetnie és az eljárás idõtartama legalább öt munkanapot vett volna igénybe.

Egy másik esetben az ügyfél egy menetrend szerint közlekedõ villamossal ütközött. Bár mindkét jármû vezetõje, azt állította, hogy a közlekedési lámpa szabad jelzésén haladt át, az elsõfokú szabálysértési hatóság azt állapította meg, hogy ügyfelünk követte el a szabálysértést, mert a balra kanyarodás szabályát nem tartotta be. Ügyfelünk ezt követõen a DAS-hez fordult. Az általunk ajánlott ügyvéd bekérte a Vilati forgalomtechnikai Kft által kiadott fázistervet és tiltási mátrixot. A rendelkezésre bocsátott anyagból az igazságügyi mûszaki szakértõ egyértelmûen megállapította, hogy a villamos vezetõje haladt át a keresztezõdésben a tiltó jelzés ellenére. A szabálysértési hatóság ügyfelünkkel szemben az eljárást
megszüntette.

- Hol köthetnek az érdeklõdõk szerzõdést Önökkel?

Központunk Budapesten a Baross u. 52-ben található, (1085 Budapest). Telefonszámunk: 1 486 36 00, fax: 1 486 36 01. További részletes információk elérhetõk a cég honlapján: http://www.das.hu/