Megtámadható a Ptk. 201. § (2) alapján a szerzõdés, ha – anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné – a szerzõdés megkötésének idõpontjában a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltûnõen nagy az értékkülönbség. Mivel az értékkülönbségnek a szerzõdés megkötésének idõpontjában kell fennállnia, a szolgáltatás, illetve az ellenszolgáltatás értékében ezt követõen bekövetkezett változásoknak nincs jelentõssége. Ebbõl következõen a feltûnõ értékkülönbségre alapított megtámadás szabályai szerencseszerzõdések esetén nyilvánvalóan másképp érvényesülnek, mint egyéb ügyletek kapcsán.