A szabályozó hatóságok piacszabályozás során hozott konkrét, egyedi hatósági határozatok (aktusok) fogalmi ismérve az, hogy e határozatok egymásra tekintettel születnek meg, rendszerint egy időpontban, mert a piac egészének egységes és koherens szabályozása (befolyásolása) csak így valósítható meg. Nehéz tehát elkülöníteni a szabályozó hatóságok egyedi hatósági aktusait a normatív szabályozási jogkör alapján hozott aktusoktól. Ezért elvi szinten e két jogkört szét kell választani. Ez némi nehézséget jelent, mert a szabályozási jognak nincs meg a kijelölt helye a magyar jogforrási hierarchiában.

A Szerző a Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégium vezető-helyettes, távközlési-verseny ügyeket tárgyaló bírája.