Dr. Gál István László: A pénzmosás c. műve (KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2004., 199. p.) megjelenésekor hiánypótló műnek számított a hazai büntetőjogi szakirodalomban. A rendszerváltás után eltelt másfél évtized alatt pedig ez a veszélyes bűncselekmény Magyarországon is „fantomból valósággá vált”; kialakultak a csatornái, módszerei, ennek ellenére a téma átfogó tudományos feldolgozása Gál István jelen munkájáig váratott magára. Ugyan szakcikkek, rövidebb írások már a rendszerváltást követően is megjelentek, ezek azonban csak a kérdéskör egy-egy aspektusát járták körül és nem adták a probléma kimerítő, tudományos feldolgozását (ezen állításunkat a szerző PhD disszertációjának téziseiben írtak is alátámasztják).

A recenzió szerzője dr. Veres Zoltán a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Pénzügyi Jogi Tanszékének levelező tagozatos PhD hallgatója, főállásban ügyvédjelölt.