Az adócsalás, adóelkerülés és adókijátszás megjelenése szinte egyidős az adók megjelenésével. Magyarországon a rendszerváltást követően került előtérbe az adócsalás problematikája, mert a jogalkotóknak szembesülniük kellett a jogkövetés alacsony szintjével, mely hatékonyabb fellépést sürgetett.

Tekintettel arra, hogy a tanulmány szerzője több évig adónyomozóként dolgozott, így jelen tanulmány célja azon felül, hogy bemutassa az adócsalás bűncselekményének a leggyakoribb adónemre, az általános forgalmi adóra történő elkövetési magatartásokat esetenként egy-egy konkrét példán keresztül, az is, hogy az egyes típusokhoz szükséges bizonyítási eljárás során végzendő speciális nyomozati cselekményeket is felvázolja.