A titokban megszerzett információ – figyelemmel a technika és a tudomány rohamos fejlődésére is – egyre nagyobb szerephez jut mind a nyomozáskor, mind pedig a bizonyítékok vizsgálata és értékelése során az ügyészi, illetve a bírósági szakban.

Minthogy az élet elleni bűncselekmények vitathatatlanul a legnagyobb mértékben sértik a társadalmi együttélés szabályait, így az üldözésük során alkalmazott titkos információ- és adatgyűjtő tevékenységek különösen fontos szerephez jutnak. Erre figyelemmel az élet elleni bűncselekmények – különös tekintettel az emberölés bűntette – felderítésében megjelenő titkos nyomozati cselekményeket külön is érdemes vizsgálni. A terrorizmus előretörése, valamint a szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelem szintén nem képzelhető már el a titkos információk nélkül.

A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása, valamint ezek eredményének felhasználása során számos gyakorlati probléma, jogértelmezési kérdés merül, illetve merülhet fel, amelyek áttekintésével és az azokra adott válaszokkal megoldási javaslatokat igyekszik adni jelen publikáció. E kérdések egy része számos jogi értekezésben felmerült már, azonban a problémák megközelítése és az arra adott megoldási javaslatok eltérőek lehetnek.

A Szerző büntető bíró.