Az elmúlt időszakban lezajlott alkotmányozási folyamat és az ennek eredményeként bekövetkező közjogi változások nem hagyták érintetlenül az Alkotmánybíróság hatáskörét sem. A tanulmány az Alkotmánybíróság hatáskörének egy új elemét, a valódi (individuális) alkotmányjogi panaszt vizsgálja a magyarországi történetére, bevezetésének szükségességére és a befogadhatóságára (befogadási eljárására) tekintettel. Mindemellett a jogvédelemben előre jelezhető esetleges szerepére is rámutat.

A Szerző a Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának másod éves hallgatója.