A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló 1206/2001/EK rendelet alapján évente közel ötven megkeresés is érkezik egy-egy eljárásra kijelölt, a törvényszék székhelye szerinti járásbírósághoz, azonban a rendelet alkalmazása során számos olyan kérdés merül fel, melyre a rendelet nem ad választ. A megkereséseknek közel a fele az alperes meghallgatására irányul, szintén hasonló számban irányul megkeresés tanúmeghallgatás foganatosítására, míg szakértői bizonyítás iránti megkeresés csak egy-egy érkezik.

A tanulmány a rendelet alkalmazása során felmerülő egyes kérdésekkel és az ezekre a gyakorlat által kialakított lehetséges válaszokkal foglalkozik a megkeresések jellege szerinti alcímekre bontva.

Mindkét Szerző bírósági titkár.