A polgári peres eljárásjog alapvető elve a nyilvánosság. A Pp. 5.§. (2) bekezdése, a XV-XVIII. fejezetei illetőleg külön jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket, hogy milyen feltételek fennállása vagy mely típusú eljárások során van lehetőség a tárgyalásról a nyilvánosság kizárására. Részben a Pp., részben a Büsz. tartalmazza a nyilvánosság kizárásával megtartott tárgyalásról felvilágosítás adásának, a készült jegyzőkönyvről, illetőleg az eljárás egyéb iratairól másolat kiadásának szabályait.

A tanulmány rávilágít, hogy a nyilvánosság kizárása nem minden esetben érvényesül teljes körűen, mivel tárgyaláson kívül az információ megszerezhető, felhasználható.

A Szerző a Nyíregyházi Járásbíróság bírája.