A cikk az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. és 58. §-ához tett kiegészítések bírósági gyakorlatban jelentkező kérdéseit, problémáit dolgozza fel a jogszabályváltozást követő közel 2 év mindennapi tapasztalatai alapján. A Szerző célja elsősorban a felmerült problémák bemutatása, kérdések felvetése, nem törekszik határozott és követendő gyakorlati útmutatások közlésére.

A Szerző bírósági titkár.