Magyarországon nemrég elfogadásra került a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, ami hatályon kívül helyezi a 2009-es jogszabályt, valamint egységesíti és törvényi szintre emeli az Adatvédelmi Biztos legfontosabb ajánlásait. Mind a jogalkotó, mind a piaci szereplők azt várják az új törvénytől, hogy a megfelelő jogi háttér alapján az érintettek bátrabban használják majd a whistleblowing rendszereket, elősegítve ezzel a vállalatirányítási szabályoknak való megfelelést, valamint a vállalatoknál előforduló kötelességszegések vagy jogellenes gyakorlatok leleplezését, erősítve ezzel a korrupció elleni harcot és az átláthatóságot. A jogszabálynak mindemellett megfelelő és gyakorlatias munkajogi- és adatvédelmi megfelelőségi előírásokat kell biztosítania a whistleblowing rendszereket működtető munkáltatók számára.

Domokos N. Márton írása arra az esetkörre fókuszál, hogy az új törvény alapján milyen feltételekkel üzemeltethetők whistleblowing rendszerek Magyarországon a magánszektorban, és milyen nehézségeket okozhat a jogszabály egy-egy kevésbé életszerű, illetve gyakorlatias előírása.

A Szerző ügyvéd, a CMS Cameron McKenna LLP budapesti irodájának munkatársa, számos alkalommal nyújtott tanácsot whistleblowing eljárási szabályzatok készítése, lokalizációja és gyakorlati alkalmazása során. Az írással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a marton.domokos@cms-cmck.com vagy a marton.domokos@gmail.com címre várja.