A Szerző bírósági titkárként betöltött munkakörben a büntető ügyeken belül a tárgyalás mellőzésével hozott döntésekben közreműködik. 2013. július 1. napján hatályba lépett a 2012. évi C. törvény az új büntető törvénykönyvről, mely miatt a büntetések és intézkedések, illetve azok végrehajtása módosul. Az írás e módosult rendelkezések tárgyalás mellőzéses eljárásra gyakorolt hatását fejti ki a bírósági gyakorlatra alapítottan.

A Szerző a Mohácsi Járásbíróságon bírósági titkkár.