2012. január hó 1. napján hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) Ettől a naptól kezdve a civil szervezetek csak abban az esetben szerezhetik meg a közhasznú jogállást, ha az Ectv-ben meghatározott feltételeknek megfelelnek. Azok a szervezetek, amelyek a törvény hatályba lépése előtt közhasznúnak minősültek kaptak egy kis haladékot az átállásra, azonban 2014. június hó 1. napjátólmár csak az Ectv. alapján közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

A tanulmány bemutatja, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján minek kell megfelelniük az egyesületeknek, valamint az alapítványoknak, ahhoz, hogy megtartsák a közhasznú jogállásukat, vagy újonnan megszerezhessék azt. Kitér az új Ptk. hatálybalépése miatt szükségessé vált létesítő okirat módosításra, sorra veszi továbbá, hogy a közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek mit kell tartalmaznia, azt ki terjesztheti elő, illetve ahhoz milyen mellékleteket kell csatolni.

A Szerző bírósági titkár.