Az alapvető emberi jogok második generációjának nevezzük a gazdasági, szociális, kulturális jogokat. Ezek gyűjtőfogalmak, amelyeken belül jelenik meg a jelen tanulmány szempontjából lényeges művelődési jog. A művelődési jog az oktatás, a tudomány és a művészetek szabadságát foglalja magában. A második generációs jogok érvényesüléséhez az állam aktív szerepvállalására van szükség. Az állam feladata, hogy biztosítsa az intézményi, jogi bázisát e jogok érvényesülésének. Korábban ezt a liberalizmus jegyében kifejezetten elutasították. Az államtól tartózkodást, be nem avatkozást vártak el.

Az első népoktatási törvénytől kezdődően az 1961. évi III. törvényig követi végig a tanulmány a közoktatás fejlődését. A törvényeken túl a fontosabb rendeletek is feldolgozásra kerültek. A jogszabályok mentén az állami irányításnak és az oktatás szabadáságnak egymáshoz való viszonyát próbálja a tanulmány bemutatni. A szerző hosszú időt fordított a korabeli jogszabályok felkutatására és feldolgozására.

A Szerző bírósági titkár.