Európa-szerte egyre nagyobb kihívás elé állítja a bűnüldöző szerveket a határokon átnyúló szervezett bűnözésből származó jövedelmek felkutatása, befagyasztása, kezelése, lefoglalása, elkobzása. Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-án elfogadta a 2014/42/EU számú irányelvet, mely minimumszabályok nemzeti jogba építési kötelezettséget ír elő a tagországoknak, azzal a céllal, illetve elvárással, hogy ezeknek a minimumszabályoknak az elfogadása közelíteni fogja a tagállamok befagyasztási és elkobzási rendszereit, ezáltal előmozdítva a kölcsönös bizalmat és a határon átnyúló hatékony együttműködést. Az irányelvben megjelölt minimumszabályokat – a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket – a tagállamoknak 2015. október 4-éig kell hatályba léptetni.

A tanulmány a kodifikációs folyamatot foglalja össze, javaslattal a megoldások kidolgozásakor figyelembe veendő egyéb jogterületekre.

A Szerzők: Dr. Oláh Péter Balázs bírósági titkár és Dr. Farkas Gabriella ügyvéd.