Az időmúlás a polgári jog területén különböző jogkövetkezményekhez vezet. Ezen jogkövetkezmények egyike az elbirtoklás. Az elbirtoklás során a korábbi tulajdonos tulajdonjoga megszűnik, az elbirtokló a tulajdonjogot megszerzi. Az elbirtoklás jogintézményének célja a rendezetlen jogi helyzet megszüntetése.

A tanulmány az elbirtoklás törvényi szabályozását, annak változását tekinti át, figyelemmel kísérve az elbirtoklás megállapítására vonatkozó perek gyakorlati kérdéseit.

A Szerző bírósági titkár.