Az állam gyakorolja a büntetőhatalom monopóliumát, e hatalom gyakorlása során azonban tévedhet. E tévedések elszenvedőinek az állam sérelmeik orvoslására kártalanítást biztosít. Ez a gondolat már a legelső büntetőeljárási kódexünkben is megjelent. Az azóta hatályba lépett valamennyi büntetőeljárási kódexünk, egészen a jelenleg hatályos 1998. évi XIX. törvénnyel bezárólag tartalmilag szinte azonosan szabályozta a kártalanítás intézményének alapjait – az egyes korszakok sajátosságainak megfelelő részletszabályokkal. Az igény érvényesítésére a büntetőeljárásról rendelkező jogszabályok 6 hónapos határidőt írtak elő. A jelenleg hatályos 1998. évi XIX. törvény is így rendelkezik az 583. § (1) bekezdésében. A határidőről kimondja, hogy az jogvesztő.

A tanulmány a büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) 580. §-ában szabályozott kártalanítási eljárással kapcsolatos 6 hónapos jogvesztő keresetindítási határidő alkotmányossági kérdéseit mutatja be és vizsgálja az Alkotmánybíróság gyakorlatán keresztül.

A Szerző bírósági titkár.