Az uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítése folyamatosan kihívás elé állítja a tagállami jogalkotót, hiszen az uniós jog folyamatosan változik, fejlődik, mozgásban van. Ezért valamennyi tagállam jogalkotási tevékenységében kiemelt helyet foglal el a jogharmonizációs célú jogalkotás.

Minden tagállamnak, így Magyarországnak is ki kellett alakítania egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi, hogy az uniós tagságából fakadó jogharmonizációs jogalkotási feladatokat sikerrel tudja ellátni, azaz, hogy a belső jogalkotást igénylő uniós jogi aktusok átültetése, illetve végrehajtása kellő időben és tartalmilag is megfelelő módon megtörténjen.

A tanulmány a jogharmonizációs feladatok programozására, a programozott feladatok teljesítésének nyomon követésére és a jogharmonizációs jogszabálytervezetek tartalmi ellenőrzésére hazánkban kialakított intézményrendszerét mutatja be, kitérve arra is, hogy tagállami összehasonlításban a magyarországi jogharmonizációs jogalkotás mennyire tekinthető eredményesnek.

A Szerző bírósági titkár.