A tanulmány időn és téren keresztül a büntethetőségi korhatár hazai jogtörténetének bemutatását, illetve a más országokban alkalmazott szabályozás áttekintését követően elemzi a jelenleg hatályos szabályozást. Ismerteti a büntetőjogi felelősségre és a fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat az életkor tükrében egészen az 1978. évi IV. törvény a 2013. június 30. napjáig hatályban lévő büntető törvénykönyv rendelkezéseiig. Kitért a hazai szabályozáson túlmenően az Európában alkalmazott jogrendszerek vonatkozó rendelkezéseire is. Zárásul a jelenlegi, hatályos szabályozás elemzésével zárta gondolatait.

A Szerző bírósági titkár.