A bírósági végrehajtás területén az Európai Unió legfontosabb szabályozási tárgyköre a határozatok elismerése és végrehajthatóvá nyilvánítása. Ebben a témában az európai uniós jogalkotás immár hosszú múltra tekint vissza, és számos jogforrást hívott életre az az igény, hogy a tagállamok ne gördítsenek akadályokat a követelések határokon átnyúló érvényesítése elé. Ezen írás témája a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődésének bemutatása. A téma aktualitását adja, hogy nem régiben lépett hatályba a 1215/2012/EU rendelet, ami jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk, hogyan is jutottak el az uniós tagállamok az integrációnak a hatályos rendeletben szabályozott szintjére a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok szabad áramlásának biztosítása terén.

A Szerző bírósági titkár.