A közlekedési büntetőjogban a közlekedési balesetek jogi megítélése számos esetben nehéz. Ennek hátterében az is áll, hogy egy-egy közúti baleset elemzése, rekonstruálása során számos körülményt kell vizsgálni. Ide sorolható a közlekedési balesetben részesektől a közlekedési szituációkban elvárható magatartások, mint például a jármű sebességének megválasztása, a fékezés, lassítás, mely utóbbit a lassulás fejez ki, valamint a felmerült ingerre adott válaszreakció és ennek ideje, melyet a felismerési reakcióidő jellemez. De hogyan is határozhatjuk meg a lassulás és a reakcióidő fogalmát, létezik-e ennek számszerűen meghatározott egysége? Erre és az ezzel kapcsolatos kérdésre tér ki a cikk.

A Szerző bíró.